Factory Acceptance Test (FAT) Conische Menger

Na de succesvolle Factory Acceptance Test (FAT) is er weer een conische menger klaar voor levering!

Door de tests in onze fabriek uit te voeren, zorgen wij ervoor dat onze producten aan alle ontwerp- en contractuele specificaties voldoen en dat eventuele problemen worden opgelost voordat ze ter plaatse worden geleverd en geïnstalleerd. Zo bieden wij onze klanten de zekerheid dat hun apparatuur correct functioneert en besparen wij hen tijd en geld bij het oplossen van problemen in het veld. 


Eigenschappen:
Conische menger 2500VDR
Nuttige inhoud 2000 liter
Te gebruiken voor 2.600 kg product
Zelfreinigende schroef
Afgerond deksel ter voorkoming van nesten van product
Verlichting in de mengruimte
Inclusief automatisch reinigingssysteem met water
Schakelkast IP69 met PLC en touchscreen

Schroefwarmtewisselaar voor biogas/waterzuiveringsinstallatie bij aardappelverwerker

Via Colsen International heeft Celsius uit Drunen opdracht gekregen voor het leveren van een schroefwarmtewisselaar voor het drogen van digestaat bij één van de belangrijkste aardappelverwerkers in Italië: Pizzoli S.P.a. in Bologna. De schroefwarmtewisselaar wordt ingezet voor een duurzaam co-vergistingsproces, waarbij afvalwater en zetmeel tezamen met de bijproducten (aardappelschillen, slivers, e.d.) omgezet wordt in biogas. Hierdoor is Pizzoli naast aardappel verwerker tevens energie producent (warmte en elektriciteit).

Het proces
Bij de verwerking van aardappelen komt afvalwater vrij dat veel organisch materiaal bevat. Bij de zuivering van dit afvalwater kan het organisch materiaal door bacteriën tot biogas worden omgezet, dit biogas is een mengsel van methaan en koolzuur. De door Colsen ontworpen installatie verwerkt naast het vrijkomende afvalwater tevens alle reststromen, waarbij de restproducten worden omgezet in biogas in de vergistinginstallatie.

Het vrijgekomen biogas wordt gebruikt als brandstof voor een biogasmotor, die een stroomgenerator aandrijft. De warmte van de motorkoeling en de uitlaatgassen wordt weer benut voor de bereiding van stoom, warm water en het verwarmen van de thermische olie voor de schroefwarmtewisselaar die het digestaat droogt. Het resterende biogas kan in de stoomketel verstookt worden.

Continue reading “Schroefwarmtewisselaar voor biogas/waterzuiveringsinstallatie bij aardappelverwerker”

Onze partners

Alle partners