HITMA start platform over monsternametechnologie

mb logo mediumOnder het motto ‘Don’t gamble with your sample’ is HITMA Groep een platform gestart dat geheel in het teken staat van monsternametechnologie (www.monstername.nl). Specialisten van HITMA vestigen hiermee de aandacht op het belang van betrouwbare monstername. Op basis van de uitkomst van een monsteranalyse worden tenslotte belangrijke beslissingen genomen met betrekking tot de kwaliteit en veiligheid van een proces en/of eindproduct. Meer kennis van monsternametechnologie en het gebruik van de juiste monsternamesystemen leveren kwaliteitsvoordelen en kostenbesparing op in onder andere de farmacie en voedingsmiddelen- en procesindustrie. Tevens introduceert HITMA Groep Monstername.nl tijdens Foodtech 2013 op stand D1007.

Gevolgen verkeerde monstername
Betrouwbare monsters nemen van vloeibare of vaste stoffen uit een (sanitair) proces is een uitdaging. Als het bemonsteren niet correct wordt uitgevoerd en dus een verkeerd monster oplevert, brengt dit onvoorziene kosten en risico’s met zich mee; Bijvoorbeeld bij onterechte afkeur van een batch. Daar komt het extra werk dat hieruit voorvloeit nog bij.

Keuze monstername-equipment
Monstername vindt plaats onder diverse omstandigheden. In een beschermde omgeving, zoals een cleanroom, maar ook in industriële productieomgevingen. Invloeden van buitenaf moeten hierbij worden uitgesloten. Ook de keuze van de monstername-equipment en de plaats waar de kraan, afsluiter of unit wordt geplaatst spelen een grote rol. Tevens moet rekening worden gehouden met eventuele sterilisatieprocedures van systemen waarop de monstername-apparatuur wordt gemonteerd. Al deze zaken worden op monstername.nl onder de loep genomen.

Training en ervaring
Het nemen van representatieve monsters is een vak apart. Er moet een aantal specifieke handelingen worden verricht voor en tijdens het bemonsteren. De kwaliteit dient consistent te zijn, ongeacht de persoon die het monster neemt. Dit is te realiseren door medewerkers te trainen in het (veilig) nemen van goede monsters. Ook voor informatie hierover kan men op de stand van Monstername.nl terecht. Monstername.nl is zowel actief op Twitter (@bemonsteren) als Linkedin en Facebook.

Dinnissen presenteert nieuw automatisch monsternamesysteem

Sampling Symstem Dinnissen klein.jpg

Bedrijven in de food, feed, farmacie en chemie die representatieve monsternames efficiënt, nauwgezet en betrouwbaar willen organiseren, zijn daarvoor aangewezen op handmatige monsternames. Arbeidsintensief, in veel gevallen niet praktisch en altijd minder betrouwbaar dan automatische systemen. Daarom ontwikkelde Dinnissen Process Technology een nieuw volledig automatisch monsternamesysteem. Het systeem voldoet aan de actuele criteria van de EHEDG (Europese Hygienic Engineering & Design Group) en kan worden ingezet als automatisch monsternamesysteem bij ingaande, tussentijdse of uitgaande productstromen. 

Monsters met juiste frequentie, volume en gewicht in continue en batchmatige processen
Bedrijven willen en moeten voldoen aan steeds strengere eisen op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Microbiologische of kwaliteitsmonsters van inkomende ingrediënten, producten in bereiding en uitgaande producten, zijn fundamenteel. De toegevoegde waarde ervan neemt nog verder toe als de monsters consequent en nauwkeurig worden genomen. Dinnissen Process Technology ontwikkelde daarom een automatisch monsternamesysteem waarmee aan al deze eisen wordt voldaan. Het systeem kan worden ingezet in continue- of batchmatige productieprocessen waarin droge poeders, korrels of granulaten de basis vormen.

Nadat vooraf exact de frequentie, het volume en het gewicht van de monstername is bepaald, voert het monstername systeem haar opdrachten trouw uit. De monsters worden opgevangen in een laboratoriumbeker of monsterzakje vastgeklemd in een veilige en snelle tri-clamp koppeling. Daaruit kunnen ze in een handomdraai worden verwijderd. Het nieuwe monsternamesysteem van Dinnissen Process Technology heeft een capaciteit van 25 tot 1000 gram per monster. Het systeem kan worden toegepast in nieuwe en bestaande productieprocessen op de meest uiteenlopende locaties zoals in vulposities, silo’s, transportsystemen, meng en verpakkingsinstallaties. Het automatische monsternamesysteem is snel en gemakkelijk te reinigen zodat besmetting van de productstroom of de monsters wordt voorkomen.

Arbeidsbesparend en oplossing voor lastige situaties
Met het automatische monsternamesysteem wil Dinnissen de betrouwbaarheid van monsternames vergroten. Het automatische monsternamesysteem is arbeidsbesparend en biedt uitkomst bij moeilijk bereikbare monstername locaties, volcontinu producties en andere onpraktische situaties.  Meer informatie over dit nieuwe systeem vindt u op de www.dinnissen.nl, via telefoonnummer +31 (0)77 467 35 55 of h.michiels@dinnissen.nl.

Onze partners

Alle partners