Opnemer 420 maakt tank en silometing gemakkelijk en nauwkeurig.

Voor het bewaken van de belading van tanks en silo’s staan diverse sensoren ter beschikking. Een aantal hiervan heeft als nadeel dat slechts waargenomen wordt of het niveau van het materiaal zich onder of boven de sensor bevindt. Andere systemen meten weliswaar de vulhoogte, maar op slechts een beperkt oppervlak. Dat oppervlak is
niet altijd representatief, stortgoed kent nu eenmaal een los- en laadtalud, dat talud is niet altijd symmetrisch en het stortgewicht wisselt. Het materiaal komt luchtig in de silo en klinkt vervolgens in. Bij meting van vloeistoffen beïnvloedt schuimvorming het beeld.

Continue reading “Opnemer 420 maakt tank en silometing gemakkelijk en nauwkeurig.”

Onze partners

Alle partners