Nieuw: een intelligente verbindingsdoos voor industriële weegsystemen.

Storingen zijn een bron van ergernis, veroorzaken bedrijfsstilstand of hinderen uw proces en kosten daardoor geld. Dus is snel verhelpen een must. De nieuwe PENKO kabelverbindingsdoos type SJB190 maakt dit mogelijk. Iedere krachtopnemer, tot vier per weegsysteem, wordt individueel bewaakt. Afwijkingen buiten de ingestelde toleranties worden op de display zichtbaar gemaakt en via een potentiaalvrij contact gemeld.

Continue reading “Nieuw: een intelligente verbindingsdoos voor industriële weegsystemen.”

Onze partners

Alle partners