Uitstekend eerste halfjaar voor VDL Groep

VDL Groep te Eindhoven heeft in het eerste halfjaar van 2014 een gecombineerde omzet van 1.117 miljoen euro gerealiseerd. Dit is een stijging van 19% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013 (937 miljoen euro). Het resultaat na belasting over de eerste zes maanden is eveneens hoger ook uitgekomen: 57,7 miljoen euro in 2014 ten opzichte van 27,5 miljoen euro in 2013. De balanspositie blijft onverminderd sterk met een solvabiliteit van 63%. De orderportefeuille is nog steeds stijgende (van 647 miljoen euro eind 2013 naar 682 miljoen euro medio 2014) en het aantal medewerkers is toegenomen van 9.216 eind 2013 naar 9.977 medio 2014.

Toeleveringen
De omzet in de divisie toeleveringen is gestegen van 380 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2013 naar 400 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2014. De orderportefeuille is opgelopen van 237 miljoen euro eind 2013 naar 244 miljoen euro medio 2014. De divisie toeleveringen was in het eerste halfjaar wederom winstgevend. De voor deze divisie belangrijke semiconductor- en automotive markt lopen iets terug en er wordt een lichte daling van de cijfers in het tweede halfjaar verwacht.

Autoassemblage
VDL Nedcar heeft in het eerste halfjaar van 2014 voor 242 miljoen euro bijgedragen aan de omzet van VDL Groep ten opzichte van 55 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2013. Deze omzet is gerealiseerd door het uitlenen van medewerkers, het leveren van persdelen aan derden en de engineerings- en installatiewerkzaamheden in opdracht van BMW. Het resultaat in het eerste halfjaar is overeenkomstig de genomen voorzieningen. Vanaf juli 2014 worden er MINI’s geproduceerd in Born, waardoor in het tweede halfjaar verdere groei wordt verwacht.

Bussen
De busdivisie heeft zich in het afgelopen half jaar flink verbeterd. De omzet is weliswaar nagenoeg gelijk gebleven (210 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2014 ten opzichte van 213 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2013), maar de orderportefeuille is sterk toegenomen: van 128 miljoen euro eind 2013 naar 184 miljoen euro medio 2014. Het aantal verkochte bussen in de eerste zes maanden was reeds hoger dan vorig jaar het gehele jaar: 1.202 ten opzichte van 1.046. Het eerste halfjaar is nog wel licht verliesgevend afgesloten, mede als gevolg van de hoge ontwikkelingskosten voor nieuwe producten en productieprocessen. Er is met name fors geïnvesteerd in nieuwe aandrijftechnieken zoals elektrisch, hybride en waterstof. Door het aanslaan van de innovatieve lichtgewicht bussen op de internationale openbaarvervoermarkt en de aantrekkende touringcarmarkt, heeft VDL vertrouwen in een beter jaar voor de busdivisie.

Eindproducten
De divisie eindproducten heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. De omzet en orderportefeuille zijn weliswaar licht gedaald, maar nog steeds op een goed niveau. Het resultaat is zelfs gestegen ten opzichte van vorig jaar. De omzet ging van 289 miljoen euro (inclusief voorschotnota’s) eerste halfjaar 2013 naar 265 miljoen euro over dezelfde periode 2014 en de orderportefeuille van 282 miljoen euro eind 2013 naar 254 miljoen euro medio 2014. Voor de divisie eindproducten verwacht VDL in het tweede halfjaar nagenoeg eenzelfde omzet als vorig jaar.

Vooruitzichten
VDL Groep heeft goede verwachtingen voor het tweede halfjaar. De omzet zal versterkt groeien door de start van de autoproductie bij VDL Nedcar. Tevens zal deze divisie autoassemblage voor het eerst gaan bijdragen aan het resultaat. Ook voor de andere drie divisies wordt verdere groei verwacht. Voor het hele jaar 2014 zal de totale omzet van VDL Groep uitkomen op ruim 2,4 miljard euro ten opzichte van 1,8 miljard euro in 2013. Het netto resultaat zal naar verwachting circa 100 miljoen euro bedragen ten opzichte van 89 miljoen euro in 2013. Ook het aantal medewerkers zal verder groeien.

VDL Groep
VDL Groep, met het hoofdkantoor in Eindhoven, is een internationale industriële onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie en verkoop van halffabricaten, bussen en overige eindproducten en de assemblage van personenauto’s. Sinds de oprichting in 1953 is dit familiebedrijf uitgegroeid tot een onderneming met 84 werkmaatschappijen, verspreid over 19 landen en met circa 10.000 medewerkers. De kracht van VDL Groep zit in de onderlinge samenwerking tussen de bedrijven. In de toeleveringsbranche is VDL toonaangevend in metaalbewerking, mechatronische systemen en modulebouw, kunststofverwerking en oppervlaktebehandeling. Onder de divisie autoassemblage valt het produceren van personenauto’s voor derden. De busdivisie bestaat uit chassis & chassis modules, touringcars, openbaarvervoerbussen, mini- & midibussen, speciale voertuigen en gebruikte bussen. De divisie eindproducten is veelomvattend: veersystemen voor de automotive industrie, warmte-, koel- en luchttechnische installaties, productieautomatiseringssystemen, installaties voor de olie-, gas- en petrochemische industrie, systemen voor de agrarische sector, zonnebanken, dakkoffers, containerhandlingsystemen, sigaren- en verpakkingsmachines, componenten voor bulkhandling en afzuiginstallaties en systemen voor explosie- en brandbeveiliging.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners