TBK Group houdt zich al ruim 65 jaar staande in een competitieve markt

Of het nu mijnbouw, zware industrie of de feed- en foodindustrie betreft: álle vier de business units binnen de TBK Group zijn expert op het gebied van bulkhandling, ongeacht de sector. TBK Spillage Control, DCP Benelux, IFE Benelux en TBK Services weten niet alleen raad met het minimaliseren van verspilling, vervuiling en stofemissies, maar zijn ook in staat afvalstromen om te zetten in nieuwe, waardevolle grondstoffen. Het geheim? Interne krachtenbundeling door het samenbrengen van deze vier verschillende werelden, die elkaar op praktische, innovatieve en duurzame wijze aanvullen en versterken.

Het is dan ook niet zo vreemd dat de TBK Group inmiddels ruim 65 jaar wereldwijd aan de weg timmert en totaaloplossingen biedt voor complexe problemen, die ontstaan bij het transporteren, zeven, scheiden, breken, malen en opslaan van bulkgoederen. “Globaal gezien kun je stellen dat de TBK Group de absolute focus heeft op het schoner laten worden van processen binnen bedrijven, inclusief de gezondheid van medewerkers én omwonenden”, zegt Stan Egging, mededirecteur-aandeelhouder van TBK Group. Met het oog op de steeds strenger wordende Europese wet- en regelgeving wat betreft uitstoot en de hiermee samenhangende emissies bij bedrijven en zo ook het door de Verenigde Naties in 2022 erkende mensenrecht op een schone, gezonde en duurzame leefomgeving, draagt de in Renswoude gevestigde organisatie ook bij aan het op dit gebied toekomstbestendig maken van bedrijven. De participatie in april 2023 van de investeringsmaatschappij Anders Invest, een robuuste speler met een sterke focus op de maakindustrie en een solide groeistrategie, verzekert bovendien ook nog eens de langetermijncontinuïteit van TBK Group. “De samenwerking met Anders Invest stelt ons in staat om te groeien en ons volledige bedrijfspotentieel te benutten”. Ze delen onze voorliefde voor de maakindustrie en hebben een groeistrategie zonder expliciete exitstrategie. De deelname van deze krachtige partner biedt ons een extra mogelijkheid om de gewenste expansie, ook naar internationale markten, sneller te verwezenlijken”, aldus Egging.

Tekst gaat verder onder de foto.

TBK Spillage Control
Zo staat Spillage Control, als oudste business unit, aan de basis van de organisatie. Deze tak richt zich op het optimaliseren van transportsystemen. Beter gezegd: op het schoon én op het juiste spoor houden van een transportband. De aangeboden productoplossingen, CenTrax, ImpTek, ProTek, SealTek, Spill-Ex, StarClean, Shock-Blower en Dustek, zijn ontwikkeld om onnodige productverspilling door morsen te voorkomen en het beheersen van stof(overlast) in zowel de lucht als nabij overslagpunten. Op het moment dat materiaal namelijk op een transportband terecht komt, wordt lucht verplaatst en tegelijkertijd wordt er ook lucht naar binnen getrokken. Veel overstortpunten zijn niet ontworpen om hiermee om te gaan, wat leidt tot aanzienlijke toenames in luchtsnelheid. Gevolg? Een stofstorm, die niet alleen fijne deeltjes uit het materiaal oppakt, maar deze vervolgens ook nog eens door alle aanwezige openingen naar buiten blaast.

Het DusTek-stofbeheersingsprogramma richt zich op het verminderen en reguleren van de luchtsnelheid in het overstortpunt. Dit wordt zowel actief (door middel van afzuiging) als passief aangepakt. De praktijk kent vaak een combinatie van beide methoden, aangezien elke situatie uniek is. Het unieke aspect van de DusTek is de mogelijkheid om gestandaardiseerde afzuigunits aan elkaar te koppelen, wat zorgt voor maximale flexibiliteit in filtratieoppervlak en afzuigdebiet. Deze units kunnen op verzoek met of zonder filterhuis worden geleverd en ze zijn zo ontworpen dat onderhoud eenvoudig toegankelijk is via de zijkant van de overloopkast. Daarnaast voldoen de afzuigunits aan de ATEX 114-richtlijn (richtlijn 2014/34EU), waardoor ze geschikt zijn voor gebruik in zone 22. Egging: “DusTek is een mooi voorbeeld van hoe wij onze krachten bundelen en zeer representatief voor tal van projecten, gericht op deels spillage controle (TBK Spillage Control) en deels ontstoffing (DCP Benelux).”

DCP Benelux
Het doel stofemissies zo goed mogelijk beheren, reikt verder dan alleen te focussen op het reduceren van vervuiling rondom overstortpunten. De onvermijdelijke stof die vrijkomt bij het hanteren, verwerken en opslaan van bulkmaterialen is daarnaast ook een belasting voor het milieu, schadelijk voor de gezondheid en kan in sommige gevallen zelfs een aanzienlijk explosiegevaar opleveren. DCP Benelux is de specialistische tak binnen de TBK Group, die de impact van productieprocessen op mens en milieu aanzienlijk vermindert met op maat gemaakte, milieuvriendelijke oplossingen voor industriële stofafzuiging.

Tekst gaat verder onder de foto.

IFE Benelux
Bij IFE Benelux draait het om kwalitatief hoogwaardige en innovatieve oplossingen voor het verplaatsen, sorteren, scheiden en hergebruiken van bulkgoederen en afvalstromen, zowel in de sector voor bulkmateriaalverwerking als in de recyclingindustrie. De productportfolio van IFE Benelux bestaat uit op maat gemaakte triltransporteurs, zeefmachines, recyclingmachines en magnetisch werkende separatoren, die wereldwijd hun steentje bijdragen aan zeer uiteenlopende, duurzame, circulaire en toekomstbestendige productieprocessen.

TBK Services
Van TBK Services kan wel gesteld worden dat deze business unit alle drie de bedrijfsonderdelen met elkaar verbindt. Deze tak binnen de TBK Group biedt gespecialiseerde ondersteuning aan DCP Benelux, IFE Benelux en TBK Spillage Control in het ter plaatse installeren van ontstoffingsinstallaties, scheidingsmachines, transportbanden en complete overstortpunten. Deskundige en (VCA**) gecertificeerde vakmensen voeren op locatie zorgvuldige audits en inspecties uit en staan altijd paraat om zowel bij storingen als voor regulier onderhoud de benodigde service te bieden

Innoveren, investeren en onderzoeken
Uit een onlangs verschenen rapport van onderzoeksinstelling TNO blijkt dat de Nederlandse maakindustrie achterop dreigt te raken. Ondanks de nog steeds sterke positie in de wereldeconomie, loopt ons land volgens het rapport het risico terrein te verliezen door stevige internationale concurrentie. Het creëren van een innovatief klimaat, investeren in onderzoek en ontwikkeling zou volgens de onderzoekers de achterstand op andere landen aanzienlijk verminderen. De TBK Group is altijd sterk gefocust geweest op innovatie, onderzoek en ontwikkeling, wetende hoe belangrijk een hoogwaardige maakindustrie is voor een land en zeker ook het behoud ervan. Echter, net als veel andere bedrijven in onder meer de maakindustrie, ontkomt ook de TBK Group niet aan de gevolgen van de krappe arbeidsmarkt, die de (door)ontwikkeling van kennisintensieve bedrijven bemoeilijkt dan wel afremt. Toch weet de organisatie door een bewust intern gerichte blik competitief te blijven in de markt. Naast gedegen markt- en productkennis, productinnovatie, nooit half werk willen leveren en concessies uit de weg gaan, investeer TBK group aanzienlijk in menselijk kapitaal. Egging: “Door het capaciteitsprobleem op de arbeidsmarkt is het belangrijker dan ooit om technisch gekwalificeerde medewerkers te behouden. Dagelijks doen wij er dan ook alles aan om aantrekkelijk te blijven voor onze medewerkers. We bieden ze toekomstperspectief, opleidingen en trainingen. Het is zó belangrijk om als bedrijf aantrekkelijk te blijven voor je medewerkers!”

 

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners