Schroefwarmtewisselaar voor biogas/waterzuiveringsinstallatie bij aardappelverwerker

Pizzoli 1 Vrijstaand klein.jpg

Via Colsen International heeft Celsius uit Drunen opdracht gekregen voor het leveren van een schroefwarmtewisselaar voor het drogen van digestaat bij één van de belangrijkste aardappelverwerkers in Italië: Pizzoli S.P.a. in Bologna. De schroefwarmtewisselaar wordt ingezet voor een duurzaam co-vergistingsproces, waarbij afvalwater en zetmeel tezamen met de bijproducten (aardappelschillen, slivers, e.d.) omgezet wordt in biogas. Hierdoor is Pizzoli naast aardappel verwerker tevens energie producent (warmte en elektriciteit).

Het proces
Bij de verwerking van aardappelen komt afvalwater vrij dat veel organisch materiaal bevat. Bij de zuivering van dit afvalwater kan het organisch materiaal door bacteriën tot biogas worden omgezet, dit biogas is een mengsel van methaan en koolzuur. De door Colsen ontworpen installatie verwerkt naast het vrijkomende afvalwater tevens alle reststromen, waarbij de restproducten worden omgezet in biogas in de vergistinginstallatie.

Het vrijgekomen biogas wordt gebruikt als brandstof voor een biogasmotor, die een stroomgenerator aandrijft. De warmte van de motorkoeling en de uitlaatgassen wordt weer benut voor de bereiding van stoom, warm water en het verwarmen van de thermische olie voor de schroefwarmtewisselaar die het digestaat droogt. Het resterende biogas kan in de stoomketel verstookt worden.

Het digestaat van de vergistinginstallatie wordt tezamen met het afvalwater verwerkt in de waterzuivering. Het afvalwater van de waterzuivering wordt vervolgens gezuiverd tot een waterkwaliteit die geschikt is voor hergebruik in het productieproces. Pizzoli S.P.a. verlaagt hiermee drastisch het waterverbruik. Het overige aandeel van het afvalwater wordt verregaand gezuiverd tot een kwaliteit geschikt voor lozing.

Schroefwarmtewisselaar voor het drogen van digestaat
In nauwe samenwerking met Colsen heeft Celsius speciaal voor biovergistingsinstallaties een schroefwarmtewisselaar ontwikkeld om digestaat te drogen, gebruikmakend van de beschikbare energie in de uitlaatgassen. Via een warmtewisselaar wordt thermische olie door de rookgassen verhit tot circa 280ºC. Met deze olie worden de trog en de twee schroeven van de schroefwarmtewisselaar verwarmd, op deze wijze wordt het digestaat via indirecte warmteoverdracht gedroogd. Een vochtverdamping van 500 tot 600 liter per uur is haalbaar, minder vocht in het digestaat betekent uiteraard minder afvoerkosten. De installatie verdient zichzelf door alle besparingen en hergebruik helemaal terug.

De schroefwarmtewisselaar van Celsius is maatwerk waarbij het proces op basis van testen, calculaties, engineering en ervaring door Celsius gegarandeerd wordt. Zo is de schroefwarmtewisselaar een dubbelschroef (2 x Ø800) met een capaciteit van 850 kg/uur en brengt het vochtpercentage van het digestaat terug van 80% naar 58%. De thermische olie (280ºC) wordt rondgepompt met een flow van 15m3/uur bij een maximale werkdruk van 5 bar. Het thermisch vermogen bedraagt 350kW. De totale breedte van de machine bedraagt 2.2 meter en is 2.4 meter hoog en 11 meter lang. Het gewicht is zo’n 20.000 kg.

Ontwerp en engineering
Het ontwerp en de engineering van de vergistinginstallatie en waterzuivering voor Pizzoli S.P.a. in Italië is uitgevoerd door Colsen International B.V. uit Hulst. Het ontwerp, engineering en productie van de schroefwarmtewisselaar voor het drogen van digestaat is uitgevoerd door Celsius, de gespecialiseerde divisie met betrekking tot Screw Heat Exchangers van Van Beek BV uit Drunen.

Pizzoli S.P.a.
Pizzoli is de belangrijkste aardappelverwerker van Italië en biedt een breed scala van verse en diepgevroren aardappelproducten al sinds 1926.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners