Pyrolyse verwezenlijkt met schroefwarmtewisselaars

foto pyrolyse

foto pyrolyseCelsius heeft een specifieke technologie ontwikkeld waarbij met behulp van schroefwarmtewisselaars diverse pyrolyse processen succesvol verwezenlijkt zijn. Pyrolyse is een duurzaam proces met een zuiver eindproduct. Door de afname van de fossiele bodemrijkdommen en de vraag naar milieuvriendelijke productiemethoden is er een grote behoefte aan deze duurzame en efficiënte manier van recycling. Celsius kan na langdurig en diepgaand onderzoek in haar testcentre en drie succesvolle ingebruiknames bij haar opdrachtgevers eindelijk een tipje van de sluier oplichten over deze successen.

Pyrolyse, wat is het eigenlijk?
‘Pyrolyse’ is een oud Grieks woord en betekent ‘uit elkaar halen met vuur’. Bij het Pyrolyse proces worden materialen ontleed in afzonderlijke bruikbare fracties. Het materiaal wordt als het ware thermisch uit elkaar getrokken ook wel gekraakt of (foutief) droge destillatie genoemd. Essentieel voor dit proces is dat er geen zuurstof aanwezig is. De omgeving van het proces is inert. Er is dan ook geen sprake van een ‘verbranding’. Wat overblijft, het eindproduct, is een zuiver product.

Voordelen van pyrolyse
Het Pyrolyse proces is een zeer milieuvriendelijke en verantwoorde manier van organisch materiaal (afval) verwerken. Er is daardoor een minimale uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het verkregen schone product is geschikt is voor hergebruik en ook het pyrolysegas dat vrijkomt, wordt in de installatie hergebruikt als brandstof. Schroefwarmtewisselaars zijn bijvoorbeeld succesvol toegepast in het pyrolyse proces bij de verwerking van biomassa, autobanden, steenkool en Bioliq.

Wie zijn er binnen Celsius/Van Beek bezig met pyrolyse?
De ontwikkeling van deze technologie door Celsius/Van Beek is iets waar Drunen trots op kan zijn. Na jarenlang diepgaand onderzoek, vele testen en het op de voet volgen van alle ontwikkelingen kan Celsius eindelijk een tipje van de sluier oplichten waar zij mee bezig zijn.

Het concept is ontwikkeld in het eigen Testcentre onder leiding van procestechnoloog, Ir. Martijn van den Hil. Daarna heeft Msc.Manuel Paans, chemisch technoloog bij Van Beek, het concept verder opgeschaald en uitgewerkt. Wat ooit begon als een proefinstallatie waarmee op laboratoriumschaal pyrolyse processen kunnen worden uitgevoerd en getest, zijn nu grootschalige langlopende projecten bij verschillende opdrachtgevers.

Terwijl commerciële activiteiten voortgaan, gaat ook de R&D afdeling van Celsius door. Verschillende onderzoeken in samenwerking met opdrachtgevers op het gebied van chemische technologie en werktuigbouwkunde zijn gaande om zo nog beter het proces te leren begrijpen en verbeteringen kunnen doorvoeren.

Voor meer informatie: info@celsius.nl

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners