POWERFORCE gaat op de Nederlandse toer.

Steeds toenemende materiaalkosten, onverminderd strengere milieueisen, eisen aan de voedselveiligheid, de daardoor noodzakelijke kwaliteitsborging met tracking en tracing, dwingen de procesindustrie aandacht aan constante kwaliteit te besteden. De principieel betrouwbaarste meetmethode om aan het voorgaande te voldoen is wegen. Het gewicht is een chemisch juist gegeven. Ieder molecuul heeft immers zijn eigen gewicht. Dus wie weegt, telt als het ware moleculen. Het maakt niet uit of het product vloeibaar, vast, poedervormig dan wel granulaat, of gasvormig is, een kilogram is altijd een kilogram.

Weegtechniek sluit een aantal factoren uit. De effecten van temperatuurinvloeden (uitzetting respectievelijk inkrimping), samendrukbaarheid, wisselende stortgewichten en luchtinslag worden voorkomen en hebben daardoor geen invloed op de mengselbereiding, het vullen van verpakkingen of het verladen van stortgoed in bulk. Het gewicht is altijd de waarheid. In het belang van zijn klanten, om hen met compacte procesautomatisering te bedienen en zo dure productiefouten te voorkomen, evalueert Powerforce LLC, Rockford, Tennessee (USA), zijn producten en diensten voortdurend. Zo kwam de onderneming aan de andere zijde van de Atlantische oceaan, in Ede (NL), bij PENKO Engineering B.V. terecht, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van besturingssystemen voor de controle van weegprocessen.

Door deze specialisatie blinken PENKO’s instrumenten uit in het beheersen van snelle processen, onderdrukken van dynamische gedragingen, metingen van bewegende objecten en dergelijke. Verder zijn zij goedgekeurd conform de, wereldwijd als standaard geaccepteerde, OIML-aanbevelingen. Beide ondernemingen, Powerforce en PENKO, vullen elkaar dus perfect aan. Hierdoor gaat een zeer nauwkeurige, snelle en betrouwbare kwaliteit samen met een distributienetwerk in de Verenigde Staten.

Voor meer informatie, www.powerforceusa.com of www.penko.com. PENKO Engineering B.V. is een onderdeel van ETC Inc., Middleton WI, USA.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners