PENKO lanceert het meerkanaals Omega weegconcept.

Smart Industry wordt werkelijkheid.

De toekomst voorspellen blijft koffiedik kijken. Toch valt er soms iets te ontdekken. Want waar gaat het met Smart Industry om? Onderlinge connectiviteit, of te wel meerdere meet-/regelinstrumenten die, dankzij het onderling verbonden zijn, als één gehele besturing functioneren. Het PENKO Omega concept biedt een “doorkijkje” naar deze toekomst.

Ondanks de talloze vernieuwingen in het concept, blijft de basis vertrouwd, weeginstrumentatie met een nauwkeurigheid van 10 000 d (0,001 %), een meetsnelheid van 1 600/s en een inwendig oplossend vermogen van maar liefst 24 bits. Stuk voor stuk eigenschappen die het bewaken van snel veranderende gewichten mogelijk maken, bijdragen aan het filteren van ongewenste neveneffecten zodat ook dynamische toepassingen optimaal controleerbaar worden.

De Omega beschikt verder, per rack met tot 16 wegers, over een eigen vrij programmeerbare besturing (PLC). Per systeem zijn verder tot acht racks koppelbaar, wat tot 128 weeg-/meetsystemen als één besturing inzetbaar maakt. Voor dit gedeelte zijn kaarten met in- en uitgangen, zowel digitaal als analoog, beschikbaar. Ook meetsystemen voor andere eenheden, zoals druk, temperatuur, vochtigheid en dergelijke zijn te controleren. Deze meetsystemen zijn, naar keuze, analoog of digitaal, aan te sluiten. Los hiervan heeft iedere weger zijn eigen verwerkingseenheid met in- en uitgangen. Dit zorgt ervoor dat de besturing gelijktijdig op drie niveaus plaats vindt, per:
– weger, de gewichtscontrole/dosering
– besturing, de niet-gewichtsafhankelijke programma-afloop
– compleet systeem, de communicatie met randapparatuur en bovenliggende systemen

Op deze wijze functioneert het geheel als één systeem terwijl desondanks de drie cyclustijden elkaar niet beïnvloeden hetgeen een optimale functionaliteit en flexibiliteit waarborgt. De mogelijke toepassingen zijn onder andere meerkops vulinstallaties, gewichtssorteermachines, grote doseer- en menginstallaties, de bewaking van uitgebreide goederenopslag zoals in silobatterijen en dergelijke.

U ziet, de toekomst is dichterbij gekomen.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners