Pakistaanse opdrachten voor explosiebeveiliging VDL Industrial Products

Onlangs heeft VDL Industrial Products de levering afgerond voor de beveiliging van sproeidroger productielijnen op twee locaties in Pakistan.

Wanneer een product dat zich in een dergelijke droger afzet en samenklontert, kan het tot zelfontbranding komen door de zogenaamde Maillard reactie. De temperatuur in het smeulnest loopt daarbij dusdanig op dat het een van binnenuit gloeiende ontsteekbron vormt in het droogproces. Wanneer deze uiteenvalt, kan dat bijvoorbeeld in het fluidbed een stofexplosie veroorzaken. Door de onvolledige verbranding van een smeulnest komt CO vrij dat, ondanks de grote luchtdebiet in sproeidrogers, door een geavanceerde CO detectie kan worden opgespoord. Deze nemen uit de ingangs- en uitgangslucht een monster waarbij de verschilwaarde in CO een basis vormt voor een alarm en aanvullende maatregelen. Hiertoe zijn twee ATEX Acom CO detectiesystemen geleverd die een onderdeel vormen van preventieve maatregelen ter voorkoming van ontsteekbronnen.

Voor de constructieve beveiliging van de processen zijn Atex Explosionsschutz suppressiesystemen geleverd die de verschillende volumes (droogkamer, fluidised bed en filter) onderdrukken en explosietechnisch van elkaar ontkoppelen. Geavanceerde dynamische drukdetecties meten de oplopende druk als gevolg van een beginnende explosie en activeren razendsnel de strategisch gepositioneerde blusmiddelhouders. Hiermee is in geval van een onverhoopte explosie het personeel veilig omdat de gereduceerde explosiedruk binnen de bouwsterkte van het equipment blijft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met sales@vdlindustrialproducts.com, telefoonnummer 040-292 55 80.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners