Opnemer 420 maakt tank en silometing gemakkelijk en nauwkeurig.

Voor het bewaken van de belading van tanks en silo’s staan diverse sensoren ter beschikking. Een aantal hiervan heeft als nadeel dat slechts waargenomen wordt of het niveau van het materiaal zich onder of boven de sensor bevindt. Andere systemen meten weliswaar de vulhoogte, maar op slechts een beperkt oppervlak. Dat oppervlak is
niet altijd representatief, stortgoed kent nu eenmaal een los- en laadtalud, dat talud is niet altijd symmetrisch en het stortgewicht wisselt. Het materiaal komt luchtig in de silo en klinkt vervolgens in. Bij meting van vloeistoffen beïnvloedt schuimvorming het beeld.

Het kan beter. Door de combinatie van een speciale krachtopnemer met montagehulpstuk wordt het mogelijk direct de belasting van de poten van de tank of silo te bepalen. Interessant hieraan is dat de massa in de silo, en dus niet het volume, wordt vastgesteld. Wisselingen in het stortgewicht, schuimvorming, los- en laadtaluds en dergelijke, spelen daardoor geen rol. De combinatie is laag, gemakkelijk in te bouwen, volledige weerbestendig en desondanks nauwkeurig; ≤ 0,1 %. Het systeem leent zich voor
gewichten vanaf 1 t tot en met 80 t.

Aan alleen de sensoren hebt u nog niets. Het geheel wordt dan ook compleet gemaakt door instrumenten die het signaal vanuit de sensoren digitaliseren, zichtbaar maken en met behulp van bijvoorbeeld Profibus beschikbaar stellen voor verdere automatisering. De prijsstelling is concurrerend met volumemeetsystemen en dergelijke.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners