Onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven komen samen bij ZAP

Innovatie speelt bij Jongia Mixing Technology een bijzonder belangrijke rol. Daarom besloten wij een partnerschap aan te gaan met de ZAP faciliteit, waarvan van de Hanzehogeschool Groningen lead partner is. Een prachtig samenwerkingsverband, dat voor elke betrokken partij de nodige voordelen oplevert.

‘Echte innovaties in de chemie en bioprocestechnologie komen tot stand in een vruchtbare omgeving; een locatie waar studenten, docenten, onderzoekers en ondernemers samenwerken aan biogrondstoffen, duurzame processen en producten’, aldus Pierre Gielen in het blad Agro en Chemie. Dat is natuurlijk een stelling die ontzettend goed aansluit op het innovatieve karakter van Jongia. Daarom besloten wij een partnerschap aan te gaan met de ZAP faciliteit, waarvan van de Hanzehogeschool Groningen lead partner is. Een prachtig samenwerkingsverband, dat voor elke betrokken partij de nodige voordelen oplevert.

De ZAP faciliteit
Wanneer onderwijsinstellingen, wetenschap en het bedrijfsleven samenwerken, kan dit haast niet anders dan mooie resultaten opleveren. Zo ook in Groningen, waar op de ZAP (Zernike Advanced Processing) faciliteit verschillende disciplines samenkomen om te onderzoeken, te ontwikkelen en te innoveren. ZAP is een samenwerkingsverband tussen de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen en Noorderpoort en wordt mede gefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Ruimtelijk Economisch Programma. Op dit moment wordt er gezamenlijk gewerkt aan de ontwikkeling van een multipurpose reactie- en scheidingsunit voor biomassa. Deze unit is inzetbaar voor uiteenlopende organisch-chemische processen. Denk bijvoorbeeld aan enzymatische omzettingen, pretreatmentreacties, extractie, destillatie en kristalliseren.

De inbreng van Jongia
Jongia brengt specialistische technische kennis en een schat aan ervaring mee. Bovendien is Jongia uiteindelijk de leverancier van de reactie- en scheidingsunit, die in samenwerking wordt ontwikkeld. Anderzijds levert het project Jongia natuurlijk ook belangrijke voordelen op. De samenwerking biedt Jongia de kans om, samen met onderzoekers, klanten en prospects, tests uit te voeren op de ZAP faciliteit die nodig zijn om innovatieve, slimme roerwerken te ontwikkelen. De knowhow en innovatiekracht van Jongia komt hierbij goed van pas. Op hun beurt denken studenten en onderzoekers mee bij vraagstukken waar Jongia dagelijks mee te maken krijgt, zoals het opschalen van productieprocessen en natuurlijk het ontwikkelen van nieuwe processen en producten.

Ontwikkelen, innoveren en samenwerken
De ZAP faciliteit is een typisch voorbeeld van een toekomstgericht en voor elke betrokken partij vruchtbaar initiatief. Wij zijn trots dat wij als kennispartner aan dergelijke projecten deelnemen en beseffen goed dat wij op deze manier ook meteen kennismaken met de volgende generatie innovators. Daarnaast hebben wij nog een gemeenschappelijk belang: samen zijn wij aanjager van duurzame en toekomstbestendige procesoplossingen, zonder aan productiecapaciteit in te boeten. Een prachtig streven, als u het ons vraagt.

Heeft u vragen over het testen van chemische procesoplossingen, de multipurpose reactie- en scheidingsunit voor biomassa of de samenwerking binnen de ZAP faciliteit? Laat het ons weten, wij vertellen u graag meer.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners