NEN 779-2012 en energielabels

G3,G4.jpg

G3,G4.jpgNedfilter spant zich in voor een schone wereld. Dagelijks levert Nedfilter een wezenlijk aandeel in luchtfiltratie, ontstoffingsfiltratie en procesfiltratie. Voor welzijn, gezondheid, veiligheid en een optimaal productieproces. Als specialist op deze gebieden, voldoen wij natuurlijk aan de hiervoor gestelde normen en richtlijnen.

In maart 2012 is er door het CEN een nieuwe revisie goedgekeurd op de reeds bestaande EN 779 norm, welke eind 2012 van kracht zal zijn. Nedfilter voldoet aan deze norm, niet alleen met glasmedium, maar ook met het synthetische medium. Vooral dat laatste is zeer bijzonder, want hiermee is Nedfilter de concurrentie weer een stap voor.

Eerder werd de NEN 1822 al aangepast. De Hepafilters H10-H12 worden niet langer Hepafilters genoemd, maar Epafilters E10-E12. Deze Epa filters worden niet meer afzonderlijk getest, maar volgens een geteste procedure gefabriceerd. De NEN 779-2012 gaat een stapje verder. Ook hier een naamsverandering. De F5 en F6 veranderd naar respectievelijk M5 en M6. Hierin wordt onderscheid gemaakt in grof (G), medium (M) en tenslotte fijn (F). Verder is nu aangegeven dat statisch geladen filters, na het ontladen, boven een minimale efficiëntie moeten komen om hun filterklasse te behouden.

Een voorbeeld: Als een F9 filter tijdens een test een efficiëntie scoort van 98% en in ontladen toestand 30%, werd dit volgens de oude norm NEN 779-2002 een F9 filter genoemd. In de nieuwe norm, NEN 779-2012, moet er ook op de minimale waarde goed gescoord worden. In de tabel is te zien  dat dit voor een F9, 70% moet zijn. Door de 30% valt dit filter helemaal terug naar een M6 (de oude F6)!

De meeste filterproducenten, die altijd synthetisch medium leverden, moeten wegens de nieuwe norm overstappen naar een glasmedium. Nedfilter daarentegen niet! Nedfilter kan haar klanten blijven bedienen om de gebruikelijke manier. Met glasmedium en synthetisch medium. Met Nedfilter als leverancier kunnen voldoen de klanten van Nedfilter in alle gevallen aan de nieuwe NEN 779-2012.

Naast het voldoen aan de NEN 779-2012, voldoet Nedfilter ook aan de Energielabels. De glasmedium filters zitten al op label A of B en de synthetische filters van Nedfilter gaan ook deze kan op. Klanten kunnen dus altijd beschikken over de beste kwaliteit en de laatste norm, of het nu glas of synthetische filters betreft.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners