Meetsysteem voor Deeltjesuitstoot voor Natte Schachten komt door de TUV Test

Precieze meting van deeltjesuitstoot in natte gasstroomprocessen, zoals het meten van nat-onstoffer reductiesystemen en processen waarbij het rookgas onder het dauwpunt komt of waarbij waterdruppels aanwezig zijn, kan een uitdagende taak zijn. De nieuwe PCME STACK 181 WS gebruikt een extractiemethode met verwarming dat het storingsprobleem door condensatie en waterdruppels oplost wanneer een in-situ deeltjesmeter gebruikt wordt na natte collectors.

Het behalen van de TUV test, met QAL1 prestatie-eisen en een deeltjesmetingscertificatiemarge van 0-15 mg/m3 voor natte gasstromen is een belangrijke mijlpaal.

Het systeem gebruikt een moderne ProScatterTM Lichtverstrooïngssensor (PCME QAL 181) die door TUV en MCERTS gecertificeerd is als voldoenend aan QAL1 vereisten.  Met certificatiemarges die de 0-15 mg/m3 en 0-100 mg/m3 stofconcentraties dekken en een operationele marge van 0-200 mg/m3 is de sensor geschikt voor het meten van zeer gereduceerde uitstoten die in Rookgasontzwavelingsinstallaties (FGD) gevonden worden.  Bovendien kan het instrument een verzadigd rookgas meten wat kritisch is voor de toepassing van uitstootmetingen voor een steenkoolcentrale uitgerust met een nat FGD systeem en het voldoet aan de PS-11 en EN 14181 vereisten.

Een belangrijk detail is dat er automatische nul- en spanwijdtecontroles op het instrument en het steekproefafhandelingssysteem worden uitgevoerd om metingen van goede kwaliteit te verzekeren en elke achteruitgang in de kwaliteit van het systeem vroeg op te sporen. 
Eenvoudige en veilige gebruikerstoegang tot de metingen voor externe auditing met referentiemateriaal is nuttig om te voldoen aan AST lineariteit testvereisten voor EN 14181 compliantie en absolute correlatie audit voor OS-11 compliantie.

Meer info vindt u op www.optyl.nl

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners