LNG brandstof van de toekomst?

De ontwikkelingen in de LNG branche gaan momenteel razendsnel, maar de regelgeving houdt geen gelijke tred met de technische ontwikkelingen. Geen wonder dus, dat veel bedrijven met vragen zitten. Geldt dat ook voor u?

LNG techniek en cryogene techniek hebben veel raakvlakken. Bij VCC B.V. kunnen we daarom door onze ruime ervaring op het gebied van cryogeen en door gebruikmaking van ons omvangrijke (kennis)netwerk direct antwoord geven op veel vragen.

Wij hebben meegewerkt aan een aantal mooie LNG projecten (zie bijgevoegde referentielijst), waarbij onze inbreng vooral in Nederlandse projecten aanzienlijk was. Begin december 2013 bezochten we een LNG conferentie, waardoor we nu nog meer weten over dit onderdeel in onze branche. Die kennis willen we graag met u delen in een aantal artikelen over LNG en toepassingen van appendages op dit gebied.

Wat is LNG precies?

LNG betekent ‘Liquified Natural Gas’, ofwel ‘vloeibaar aardgas’ (methaan, CH4). Aardgas wordt gekoeld tot ca. -160°C, waardoor het vloeibaar wordt. Dat is LNG. LNG staat niet onder druk, is niet giftig, niet corrosief en bovendien geurloos; het is vooral heel erg koud. LNG is alleen brandbaar als het na verdamping in aanraking komt met een ontstekingsbron en de hoeveelheid gas in de lucht tussen 5 en 15% ligt.

Waarom LNG?

Wat is nu het grote voordeel van LNG? Het antwoord op die vraag is tweeledig:

Waarom L(iquid) of vloeibaar?

Het volume van gas is het kleinst in vloeibare vorm. Ter indicatie: 1 liter vloeibaar methaangas (afgekoeld tot -162°C) is gelijk aan ongeveer 600 liter methaan in gasvorm. Het is kostentechnisch dus bijzonder interessant het volume van het gas zo klein mogelijk te maken voor opslag en transport. Eenmaal op de plaats van bestemming kan het vloeibare methaan weer teruggebracht worden in de oorspronkelijke (gas)vorm. In een volgend artikel vertellen we u meer over dit proces.

Waarom N(atural) G(as)?

‘Natural gas’, methaan of CH4 is een goedkope brandstof. Maar niet alleen daarom is LNG “booming business”: bij de verbranding van LNG komen minder schadelijke stoffen vrij (emissie) die de ozonlaag binnen onze dampkring aantasten. En dat is natuurlijk goed nieuws in een tijd waarin het milieu wereldwijd een “hot issue” is! In onderstaande grafiek is het verschil in emissie van diverse brandstoffen duidelijk zichtbaar.

Wie gebruikt LNG?

In principe maken alle gasgebruikers die niet aangesloten zijn op een gasleidingsysteem, gebruik van LNG. Door de opkomst van het moderne LNG distributiesysteem kunnen gasinstallaties overal ter wereld voorzien worden van LNG. Naast de lage emissie heeft LNG nog andere voordelen in vergelijking met de traditionele leidingsystemen, namelijk meer flexibiliteit en minder afhankelijkheid van de leverancier/distributeur.  IMOAangezien de transportsector (denk bijvoorbeeld aan vrachtwagens) en met name de scheepvaart grotendeels verantwoordelijk zijn voor de hoeveelheid emissie, hebben de overheid en wereldorganisaties een aantal eisen gesteld waaraan deze sectoren moeten voldoen.

Een van die eisen is dat de binnenvaart vóór 2020 op LNG of dual fuel (een combinatie van twee soorten brandstof, bijvoorbeeld LNG/Diesel) moet zijn overgeschakeld. LNG neemt dan ook een enorme vlucht in de scheepvaartbranche, en uiteraard leveren wij graag een bijdrage aan dit proces door het inzetten van onze expertise.

Onderstaand vindt u een foto/artikel van het eerste schip waaraan wij hebben meegewerkt, onder meer op het gebied van appendages/regelkleppen/veiligheden.

LNG-1

LNG-2

Niet alleen in de scheepvaart, maar ook in de transportwereld is de opmars van LNG duidelijk zichtbaar. Omschakeling van vrachtwagens op LNG levert nog een extra voordeel op: motoren die lopen op LNG maken namelijk minder lawaai, waardoor vrachtwagens met een gasmotor eerder en langer in stadskernen mogen rijden.

Wat maakt appendages voor LNG zo bijzonder?

We hebben zojuist al even gerefereerd aan appendages/regelkleppen/veiligheden. Dit zijn allemaal bedieningsinstrumenten om LNG onder controle te houden. Afhankelijk van het type installatie en de Keuringsinstantie (Loyds, Bureau Veritas, Norske Veritas, e.a.) hebben we te maken met verschillende drukken en eisen voor een medium van maar liefst -162°C: bepaald geen kleinigheidje dus!

Over de toepassing en techniek van appendages/regelkleppen/veiligheden in combinatie met LNG vertellen we u meer in het volgende artikel.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners