In een seminar legt PENKO verladers uit hoe zij aan de nieuwe IMO richtlijn kunnen voldoen

penko scheve lading

penko scheve ladingEen aanvulling, door de International Maritime Organization (IMO) aangenomen, op het SOLAS verdrag wordt op het ogenblik ingevoerd. PENKO Engineering B.V. bevindt zich in een uitstekende positie om verladers en expediteurs te assisteren bij het voldoen aan de richtlijn.

 

In 2014 breidden de 169 lidstaten van de in Londen gevestigde IMO de bestaande Safety of Life at Sea (SOLAS) conventie uit. De uitbreiding vereist dat alle te verschepen containers nauwkeurig gewogen worden. Het gewicht moet controleerbaar zijn alvorens het is toegestaan schepen hiermee te laden. De richtlijn moet in de nationale wetgevingen opgenomen zijn voor het einde van 2015 en wordt vanaf 1 juli 2016 van kracht. Het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft alle betrokken partijen op 4 november 2015 hierover schriftelijk geïnformeerd.

De nieuwe richtlijn werd ingesteld om de veiligheid van scheeps- en havenpersoneel te waarborgen en om de ongelukken te voorkomen die ontstaan wanneer lading overboord valt doordat het zwaartepunt van een stapel containers te hoog ligt; het slingeren van het schip veroorzaakt overbelasting en breuk van de sjorringen. Containers kunnen inzakken wanneer zij niet goed zijn opgestapeld; de vaareigenschappen worden slechter als het schip niet in evenwicht is. Met goed wegen en verwerken van de weeggegevens is dit alles te voorkomen. PENKO apparatuur voorkomt onzekerheid over de laadgewichten, wat het verkrijgen van nauwkeurige gegevens bevordert. Zo voorkomt deze apparatuur tevens dat ladingen door de rederijen geweigerd worden omdat zij niet goed gewogen zijn of het gewicht niet controleerbaar is.

Op 9 december 2015 verzorgt PENKO in eigen bedrijf een seminar waarin alle aspecten van het SOLAS verdrag aan de orde zullen komen. Juridische experts van AKD Advocaten en Notarissen lichten de achtergronden van de richtlijn, het wettelijke kader en het inpassen in de Nederlandse wetgeving toe. Verder hoort u hoe een weegsysteem functioneert, waar het in te bouwen is en met welke logistieke consequenties, welk onderhoud nodig is enzovoort. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@penko.com. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

PENKO weegapparatuur kan in de transportsystemen naar de containers, in bovenloopkranen, in weegbruggen of op de werkvloer met behulp van allerlei opstellingen, zoals balkenframes, opgesteld worden. De apparatuur is geschikt te maken voor de kleinste, 10 voet, tot en met de grootste, 45 voet, containermaat en tot en met de zwaarste, 35.000 kg, of voor het totaliseren van de inhoud. Moderne weegsystemen maken gebruik van sensoren die de belasting in een elektrisch signaal ‘vertalen’ en elektronica die de massa zichtbaar maakt en het weeggegeven geschikt maakt voor verdere verwerking.

PENKO verzorgt hoogwaardige sensoren met de bijbehorende montagehulpstukken, ideaal om zeecontainers te wegen. De meetsignalen worden door instrumenten verwerkt tot een nauwkeurige weergave van de exacte resultaten die op hun beurt weer aan bovenliggende computersystemen over te dragen zijn.

“Ons bedrijf bevindt zich in de buurt van de haven van Rotterdam – Europa’ s grootste zeehaven” aldus PENKO. “Wij beschikken over tientallen jaren ervaring in het behandelen van scheepsladingen en met het zeerecht, wat onze klanten de zekerheid geeft dat hun lading veilig en verantwoord wordt verwerkt”.

Voor meer informatie over deze producten en PENKO’s artikelen, bezoek www.penko.com.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners