Gratis seminar over monstername voor voedingsmiddelenindustrie

Binnen de voedingsmiddelenindustrie gaan regelmatig vragen rond over besmette monsters. Kun je altijd vertrouwen op de uitkomsten van monsteranalyses? Afwijkingen in het product zouden immers ook het gevolg kunnen zijn van een verkeerd monsternameproces. Of de monsternamekranen zijn wellicht niet op de juiste manier gereinigd. Redenen genoeg om eens extra aandacht te besteden aan betrouwbare monstername binnen voedingsmiddelenprocessen. En dat doet Hitma op 20 november a.s. tijdens een seminar.

Thema: Kun je vertrouwen op je monsters?
Om antwoord te geven op diverse vraagstukken over steriele monstername organiseert Hitma op dinsdag 20 november a.s. in Uithoorn een uniek sampling seminar. Thema van de dag: Hoe weet je zeker dat je kunt vertrouwen op vloeistof- en poedermonsters in de food & beverage industrie?

Hitma heeft de experts monsternametechnologie Grégoire Tassin van Labocontrol (FR) en Mark Plutshack van Keofitt (DK) bereid gevonden hun expertise met de aanwezigen te delen. Namens Hitma houdt Anne Marijke Zwarts een presentatie over risico-inventarisatie m.b.t. steriliteit.

Programma
Het dagprogramma begint 20 november om 09:30 uur. Rond het middaguur worden de lezingen onderbroken voor een verzorgde lunch. Tussen de presentaties door en/of na afloop is er voldoende ruimte om eventuele vraagstukken voor te leggen en/of gedetailleerde problemen omtrent monstername te bespreken.

Aanmelden
Hitma nodigt geïnteresseerden van harte uit het seminar bij te wonen. Deelname is gratis, maar het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Aanmelden via www.hitma-monstername.nl/seminar.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners