Een seminar van PENKO voor verladers

penko containers

penko containersEen nieuwe, door de International Maritime Organization (IMO) aangenomen, richtlijn wordt binnenkort ingevoerd. Op 7 oktober 2015 verzorgt PENKO in eigen bedrijf een seminar waar alle aspecten van de IMO-richtlijn aan de orde zullen komen.

Onderwerpen zijn onder andere de achtergronden van de richtlijn, het wettelijke kader, hoe functioneert een weegsysteem en waar is het in te bouwen, welk onderhoud is nodig enzovoort. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@penko.com. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

In 2014 namen de 169 lidstaten van de in Londen gevestigde IMO een nieuwe richtlijn aan om de bestaande Safety of Life at Sea (SOLAS) conventie te versterken. De nieuwe richtlijn vereist dat alle te verschepen containers nauwkeurig gewogen worden. Het gewicht moet controleerbaar zijn alvorens het is toegestaan schepen hiermee te laden. De richtlijn moet in de nationale wetgevingen opgenomen zijn voor het einde van 2015 en wordt vanaf 1 juli 2016 van kracht.

De richtlijn werd ingesteld om de veiligheid van scheeps- en havenpersoneel te waarborgen en de ongelukken te voorkomen die ontstaan wanneer lading overboord valt doordat het zwaartepunt van een stapel containers te hoog ligt; slingeren van het schip veroorzaakt overbelasting en breuk van de sjorringen. Containers kunnen inzakken wanneer zij niet goed zijn opgestapeld; vaareigenschappen worden slechter als het schip niet in evenwicht is. Goed wegen en verwerken van de weeggegevens voorkomt dit. PENKO apparatuur voorkomt schatten van de gewichten, wat krijgen van nauwkeurige gegevens gemakkelijk maakt. Zo voorkomt deze apparatuur dat ladingen door de rederijen geweigerd worden omdat zij niet goed gewogen zijn of het gewicht niet controleerbaar is.

PENKO weegapparatuur kan in bovenloopkranen, in weegbruggen of op de werkvloer met behulp van allerlei opstellingen, zoals balkenframes, opgesteld worden. De apparatuur is geschikt te maken voor de kleinste, 10 voet, tot en met de grootste, 45 voet, containermaat en tot en met de zwaarste, 35.000 kg. Moderne weegsystemen maken gebruik van sensoren die de belasting in een elektrisch signaal “vertalen” en elektronica die de massa zichtbaar maakt en het weeggegeven geschikt maakt voor verdere verwerking. PENKO verzorgt hoogwaardige sensoren met de bijbehorende montagehulpstukken, ideaal om zeecontainers te wegen. De meetsignalen worden door instrumenten verwerkt tot een nauwkeurige weergave van de exacte resultaten.

“Ons bedrijf bevindt zich in de buurt van de haven van Rotterdam – Europa’ s grootste zeehaven” vertelt PENKO’s technisch- en verkoopmanager Vincent van der Wel. “Wij beschikken over tientallen jaren ervaring in het behandelen van scheepsladingen en met het zeerecht, wat onze klanten de zekerheid geeft dat hun lading veilig en verantwoord wordt verwerkt”.

Voor meer informatie over PENKO, bezoek www.penko.com.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners