Duurzaam zuivelbedrijf begint op ontwerptafel

Als in 2015 de Europese melkquota vervallen, gaat Nederland naar verwachting meer melk produceren. Onze zuivelindustrie geniet wereldfaam en de vraag naar hoogwaardige producten neemt toe, vooral in Azië. FrieslandCampina streeft naar duurzame groei en werkt met Tebodin aan milieuvriendelijke (proces)technieken voor de nieuwe productielocatie in Borculo.

Voor multinational en zuivelcoöperatie FrieslandCampina staan twee zaken centraal: maximale waardecreatie en duurzame groei, te realiseren in de hele keten van koe tot consument. Het MVO-beleid is een robuuste leidraad voor alle activiteiten van FrieslandCampina. De onderneming vertaalt MVO-uitgangspunten naar procesoptimalisatie en duurzame oplossingen.

Integraal ontwerpen en bouwen
In Borculo verrijst in hoog tempo de nieuwe fabriek die in eerste instantie melkpoeder gaat produceren, en in een later stadium ook kindervoeding. FrieslandCampina Domo is gespecialiseerd in hoogwaardige zuivelingrediënten, die onder meer hun weg vinden naar kindervoeding, medische voeding en de farmaceutische industrie. Voor alle producten gelden daarom strenge kwaliteitseisen. De bestaande fabriek wordt momenteel uitgebreid om te voorzien in de groeiende vraag naar Vivinal® GOS.

De nieuwe fabriek staat naast de bestaande. Door de procesovereenkomsten en combinaties van voorzieningen wordt synergie mogelijk. Tebodin ondersteunt Domo bij de realisatie van de nieuwe fabriek en de verduurzaming van processen. Projectmanager Wouter Perry: “Sinds de afronding van de basic engineering werken we samen met aannemers Jorritsma Bouw, Cofely en GEA aan een geïntegreerde detail-engineering en uitvoering. Bij de procesoptimalisatie zoeken we naar de beste verhouding tussen bouwkosten en operationele kosten.”

Water en energie
FrieslandCampina gaat warmte en koude uit het proces beter benutten, en stoom en perslucht efficiënter produceren. Een ketel stoken op pyrolyse-olie scheelt tien miljoen kubieke meter aardgas en 15 procent CO2-uitstoot. Proceswater wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Zuinige verlichting, pompen en koelers, en mechanische in plaats van thermische indampers, leveren extra energiebesparingen op.

De nieuwe fabriek krijgt een verwerkingscapaciteit van 1,25 miljoen ton melk per jaar. De combinatie van duurzaamheid en de hoogste kwaliteitseisen was uitdagend voor de ontwerpers, maar leidde uiteindelijk ook tot verbeteringen in het ruimtegebruik en de procesroute. Begin 2015 gaat de  productie van start.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners