Dino bulkwagenvuller vult suikertekort Europa aan

suiker dino

Door de hoge wereldmarktprijzen is er een suikertekort ontstaan op de Europese markt. Veel suikerverwerkende bedrijven importeren daarom de zoetstof van buiten Europa. In big bags wordt de geïmporteerde suiker aangevoerd en daarna overgeheveld in silowagens. Suikerverwerkers ontdekken hiervoor opvallend vaak de Dino Bulkwagenvuller van Van Beek. In korte tijd zijn er door Van Beek een zestal Dino’s geleverd aan vijf verschillende eindgebruikers in de suikerindustrie.

Suikertekort Europa
Het Europese continent consumeert jaarlijks 16,5 miljoen ton suiker, zo’n 10% van de wereldconsumptie. De Europese boeren mogen daarvan 13 miljoen produceren in de vorm van bietsuiker. Het tekort van 3,5 miljoen ton mag worden geïmporteerd. De vijftig minst ontwikkelde landen krijgen daarbij korting. Zij mogen tegen de Europese prijzen verkopen zonder de importheffing die voor rijkere landen geldt.
“Van een suikertekort in Europa was ik mij niet zo sterk bewust totdat opvallend vaak aanvragen voor een Dino Bulkwagenvuller voor suiker bij me binnenkwamen en ik met deze suikerverwerkers in contact kwam. De Dino is inderdaad uitermate geschikt voor het veilig en snel verladen van suiker. Zeker het ompakken van big bags en los zakgoed naar silowagens is een rendabele klus. Wanneer je bijvoorbeeld al één of twee verladingen per week doet, loont het om een Dino in te zetten. Daarnaast ben je ook niet gebonden aan één fabriek of warehouse, aangezien de Dino mobiel is en in een zeecontainer of op een normale vrachtwagen past. Je kunt de Dino dan overal ter wereld inzetten.” aldus Roel Kneepkens, Sales Engineer bij Van Beek.
De suikerprijs op de wereldmarkt is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld. De enorme prijsstijgingen zijn het gevolg van een wereldwijd suikertekort dat nu al drie jaar aanhoudt. Als redenen voor het tekort in Europa worden de tegenvallende oogsten door slecht weer in Azië en Zuid Amerika genoemd, het opgelegde bietenquotom voor Europese boeren, de stijgende vraag naar westerse producten met suiker in Azië en de verminderde export door suikerrietproducenten in Latijns Amerika omdat zij hun productie kwijt kunnen op de lokale markt.

Dino
Het is de kracht van Van Beek, machines en installaties uniek te ontwerpen volgens klantspecificatie. Zo ook de Dino bulkwagenvuller waarvan er wereldwijd al ruim 400 zijn verkocht voor verschillende toepassingen. De Dino bulkwagenvuller voor de suikerverwerkende bedrijven zijn ook klantspecifiek maar hebben wel het volgende gemeenschappelijk.

De basiscapaciteit is 40 m³ per uur (resp. 80 m³ per uur). De te verladen suiker wordt behalve opgevoerd in de silowagen, ook gelijktijdig gefilterd en gecontroleerd (optioneel). De inloopbak kan uitgerust worden met een zeef om de kwaliteit van de suiker te bewaken, zo worden klonten en andere materialen er al in het begintraject uit gezeefd. In de uitloop bevinden zich, wanneer men wenst, een magneet en een monsternemer. De magneet filtert eventuele staaldelen uit de suiker. Met de monsternemer kan zowel manueel als automatisch de kwaliteit van de suiker batch gemeten worden.

Door middel van een industriële stofzuiger wordt het systeem op onderdruk gehouden waardoor stofvrij verladen mogelijk is. Ook is deze Dino uitgerust met een beladingsbalg waardoor geen stof vrijkomt. Dino’s voldoen volledig aan de CE-normering, ARBO-wetgeving, ARAB en TUV. Maar de suiker Dino’s voldoen daarbij ook aan de strenge richtlijnen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA).

De uitvoering is altijd hygiënisch, waarbij alle RVS delen geglasparelstraald zijn en de schroef eenvoudig reinigbaar is. De eenvoudige reiniging heeft tevens als voordeel dat een snelle productwissel bij het verladen ook mogelijk is, bijvoorbeeld bij aanvoer van verschillende type suikers.

Meer informatie over de Dino bulkwagenvuller is terug te vinden op www.dino.nl

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners