Altermij-De Gouwe nu EHEDG-bedrijfslid

Altermij-De Gouwe B.V. is in 2014 “EHEDG” bedrijfslid geworden. EHEDG staat voor: European Hygienic Engineering and Design Group en is een consortium van Europese fabrikanten van apparatuur, voedingsmiddelenindustrie, onderzoeksinstituten en overheden voor volksgezondheid. EHEDG werd in 1989 opgericht met het doel om de hygiëne te bevorderen tijdens de verwerking en verpakking van voedingsmiddelen.

Het belangrijkste doel van EHEDG is het bevorderen van veilig voedsel door het verbeteren van hygiënische engineering en design in alle aspecten van de voedselproductie. EHEDG ondersteunt actief de Europese wetgeving, die vereist dat hanteren, bereiden verwerken en verpakken van voedsel hygiënisch wordt gedaan met behulp van hygiënische machines en in hygiënische lokalen ( EG-richtlijn 2006/42/EG voor machines, EN 1672-2 en EN ISO 14159 Hygiene eis). De EHEDG missie wordt gedefinieerd als: ‘EHEDG maakt veilige voedselproductie door richtsnoeren als een autoriteit op hygiënisch engineering en ontwerp voor levensmiddelen vervaardigd of geïmporteerd in Europa’. De missie is een integraal onderdeel van de EHEDG statuten die op grote schaal werden herzien in de afgelopen jaren en opnieuw gelanceerd in januari 2014. Altermij-De Gouwe is er dan ook trots op dit logo te mogen voeren.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners