Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Marcel 006

Column Marcel de Vlieger, Algemeen Directeur DMN-Westinghouse

Marcel 006Een dooddoener misschien, maar als kersverse opa word je weer even met je neus op de feiten gedrukt. Hoe ziet de samenleving er over 20 jaar uit? Wat voor baan zal ze dan hebben? Of volgt ze een studie waar we nu nog niet eens van gehoord hebben? Bestaat DMN dan nog? En waar staan we tegen die tijd met de Nederlandse maakindustrie? Hebben we nog wel fabrieken nodig om van alles en nog wat te produceren of komt alles wat we nodig hebben uit Star Trek-achtige 3D printers?

Dit jaar bestaat ons bedrijf 65 jaar. Het is bijna inherent aan een bedrijf als DMN dat in het verleden veel medewerkers bij ons na de technische school als leerling aan de slag zijn gegaan en er vervolgens een groot deel van hun werkzame leven doorbrachten. 25-jarige en 40-jarige jubilea zijn  dan ook bijna aan de orde van de dag. En daar zijn we in onze branche vast niet uniek in. Dat betekent dat we weinig personeelsverloop kennen en veel kennis en ervaring in huis hebben. Maar dat brengt op de langere termijn ook risico’s met zich mee. Want die mensen gaan een keer met pensioen. En dan?

Daarom moeten we als bedrijf aandacht besteden aan een langetermijn personeelsplanning. Echter, goede vakmensen of jongeren die na de technische school een BBL traject in willen gaan, zijn bijna schaars. Het is al jaren zo dat de meeste ouders, inclusief ikzelf, hun kinderen voorhouden dat hoe meer ze leren, hoe groter hun kansen op de arbeidmarkt zijn. Het is nog maar de vraag of dat ook daadwerkelijk nog zo is. Een universitaire titel is geen garantie meer voor werk, maar een goede metaalbewerker kan altijd bij ons aankloppen.

Als bedrijf moet je daarbij ook proactief bezig zijn. Zo heeft DMN al jaren met de plaatselijke vakgerichte VMBO-school de afspraak dat er gedurende het schooljaar wekelijks een vierdejaars leerling voor een beroepsoriënterende stage langskomt om een middag bij de CNC bewerkingscentra mee te lopen. Een aantal van deze leerlingen is daarna bij ons een BBL traject ingestroomd en wordt intern verder opgeleid en begeleid door onze leermeesters. Dat betekent wel dat je werknemers moet stimuleren en faciliteren om leermeester te worden. Ook bieden we stageplekken aan MBO- en HBO-studenten, zowel in de fabriek als op bijvoorbeeld de verkoop- en marketingafdeling. Een bijkomend voordeel van dit alles is dat je enigszins bij blijft over wat er speelt en leeft bij de werkzoekenden in spé.

Maar heb je als bedrijf in onze branche de jeugd wel een toekomst te bieden? Dat denk ik wel. Ik geloof heilig in de hoge kwaliteit van de maak- en procesindustrie in Nederland en de meerwaarde van onze goed opgeleide en ervaren vakmensen. Want die mensen zorgen er mede voor dat we hoge kwaliteitsproducten leveren die internationaal zeer goed aangeschreven staan. Laten we er dus voor waken dat die kennis en ervaring verloren gaat en tegelijkertijd de branche aantrekkelijk houden voor jonge vakmensen. En daarmee een bijdrage leveren aan een goede toekomst voor de generaties na ons.

©DMN-Westinghouse/TK/2 april 2015 VS2

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners