Vier nieuwe leden derde kwartaal

airtechnic_solutions

In het derde kwartaal van 2012 mag onze vereniging aan u vier nieuwe leden voorstellen:

Airtechnic Solutions B.V. uit Horst aan de Maas, Kader bureau voor Kwaliteitszorg uit Almelo, De Kleijn Energy Consulting uit Druten en TNO uit Delft. Wij heten deze nieuwe leden van harte welkom en wensen hen een prettige samenwerking toe binnen onze vereniging.

airtechnic_solutions

Airtechnic Solutions B.V.

Airtechnic Solutions B.V. uit Horst (Noord-Limburg) verzorgt het ontwerp, de engineering en levering van klantspecifieke luchttechnische systemen voor industriële toepassing.

Aan het woord de heer Winfried Goes, technisch directeur van Airtechnic Solutions B.V. over waarom zij lid zijn geworden van Machevo: “Nu steeds meer bedrijven zich specialiseren en concentreren op hun kerntaken zie je ook steeds vaker samenwerkingsverbanden ontstaan om projecten tot stand te brengen. Omdat Airtechnic Solutions puur projectmatig te werk gaat, is een goed netwerk dus van het grootste belang. Door aansluiting te zoeken bij Machevo verwacht ik ons netwerk verder te versterken en uit te bouwen, om zodoende onze opdrachtgevers nog beter van dienst te kunnen zijn”.

Airtechnic Solutions is onderdeel van de Hotraco Group, een internationaal opererend concern op het gebied van automatisering en meet– en regeltechniek. De specialisten van Airtechnic lossen luchttechnische vraagstukken op met betrekking tot ontstoffing, rookgasreiniging, materiaalterugwinning, luchtbehandeling procesluchtbeheersing en -verbetering, product- en gastransport. Een speciale plaats in het geheel neemt de door Airtechnic zelf ontwikkelde luchtgedreven zeeftechnologie in. Door middel van lucht kunnen fijne tot zeer fijne poeders worden gezeefd, die met conventionele zeeftechnieken niet of nauwelijks te verwerken zijn. Bij het ontwerp van een luchttechnisch systeem stellen de mensen van Airtechnic de vraag van de klant centraal. Daarbij wordt rekening gehouden met meer dan alleen de probleemstelling, want ook zaken zoals energieverbruik, veiligheid, arbeidsomstandigheden en gebruiksgemak zijn van belang. Om dit te kunnen bewerkstelligen is een hoge graad van automatisering noodzakelijk, waarin door Airtechnic dan uiteraard ook wordt voorzien. In de 27 jaar dat Airtechnic nu bestaat, zijn honderden projecten over de hele wereld gerealiseerd in talloze uitvoeringen, in alle takken van de industrie. Wilt u meer weten, neem een kijkje op www.airtechnic.nl

Kader bureau voor Kwaliteitszorg

kader_logo nw“Het lidmaatschap van Machevo is voor ons de mogelijkheid om Kader onder de aandacht te brengen van medeleden. Onze gespecialiseerde kennis en capaciteit op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu en duurzaamheid, is bij veel bedrijven van toegevoegde waarde gebleken. Toegevoegde waarde die wij graag in de vereniging inbrengen. Want door elkaar aan te vullen sta je gezamenlijk sterker”. Dit zijn de woorden van de heer Roelof KleinJan, directeur eigenaar van Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v.

Kader verzorgt certificeringstrajecten, opleidingen en managementservices op het gebied van kwaliteit, veiligheid en Arbo, milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en voedselveiligheid. En is actief in zowel de profit als non-profit sector.
Certificeringstrajecten: Het opzetten, implementeren en onderhouden van normgerichte zorgsystemen en eisen, op basis van bijvoorbeeld ISO 9001, ISO 14001, OHAS 18001, VCA, CO2 Prestatie en CE-markering .
Opleidingen:Diverse korte en langere opleidingen zoals Middelbaar en Hoger Veiligheidskundige (MVK en HVK), milieucoördinator, EPA, interne audittrainingen, Basisveiligheid (BV), Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) , keurmeesteropleidingen en NEN-3140 trainingen.
Managementservices: Kader levert ondersteuning op het gebied van onderhouden van uw KAM systeem, interim veiligheidsondersteuning, machineveiligheidsinspecties, veiligheidscultuurtrajecten, klant- en medewerkerstevredenheid en op interim basis verzorgen van werkzaamheden op kwaliteit, veiligheid, milieu en duurzaamheid.

Kader onderscheidt zich door haar pragmatische en klantgerichte aanpak. Samen met u beoordeelt Kader wat de specifieke behoefte van uw organisatie is.
Het maakt voor Kader geen verschil of het om een certificeringstraject, opleiding, managementvraagstuk of een combinatie daarvan gaat. Kader levert maatwerk en is pas tevreden als uw doelstellingen binnen de gestelde termijn gehaald worden. Meer informatie vindt u op: www.kaderbv.nl

De Kleijn Energy Consulting

de kleijn energy“Eigenlijk konden we nauwelijks om de Machevo & Bulk vereniging heen. De vereniging zit zo sterk geworteld in de procesindustrie, dat het lidmaatschap een uitgelezen mogelijkheid biedt voor De Kleijn Energy Consulting om zich op deze markt te profileren” vertelt de heer Mark de Leeuw, Technisch Directeur bij De Kleijn Energy Consulting.
De Kleijn Energy Consulting is meer dan alleen een energieadviesbureau. De kracht van het bedrijf ligt erin dat zijn naast consultancy ook engineering en projectmanagement verzorgen van projecten op het gebied van energie(besparing), koudetechniek en klimaatbeheersing. Denk hierbij aan het realiseren van een nieuw ketelhuis, het verbeteren van de efficiency van productielijnen, het realiseren van het gewenste klimaat in de productieruimten of bijvoorbeeld het optimaliseren van een koelinstallatie.
De Kleijn Energy Consulting werkt onafhankelijk, met als basis een grondige technische kennis, gecombineerd met een praktische insteek.
De diensten van De Kleijn Energy Consulting omvatten:
• Consultancy: energieonderzoeken, koeltechnische onderzoeken, ventilatieonderzoeken, haalbaarheidsstudies;
• Engineering: conceptueel ontwerp, detailontwerp, opstellen bestekken en verzorgen aanbestedingen;
• Projectmanagement: er zorg voor dragen dat een project kwalitatief goed wordt uitgevoerd, binnen de hiervoor gestelde tijd en binnen het budget.
• Online energiemonitoring en energiebeheer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de energiemanagementsoftware eSight.
De Kleijn Energy Consulting heeft bovendien een concept ontwikkeld waarbij een warmtepomp wordt ingezet om een industriële droger van warmte te voorzien. Bij traditionele drogers wordt vaak lucht verwarmd, die na het drogen van het product naar buiten wordt geblazen. De warmtepomp haalt warmte en vocht uit de uitgaande lucht, die hierdoor hergebruikt kan worden. De warmte wordt op een hogere temperatuur afgegeven aan de droger. Een energiebesparing van zeker 70% kan worden bereikt. De Kleijn Energy Consulting heeft de procestechnische kennis in huis om de toepassingsmogelijkheden voor warmtepompen in de industrie te kunnen beoordelen. Dit geldt voor warmtepompdrogers, maar zeker ook voor andere warmtepomptoepassingen. Meer kunt u lezen op de website: www.energyconsulting.nl

TNO Innovation for Life

logo tno“Wij zijn lid geworden van Machevo, omdat wij daarmee denken snel relaties te kunnen opbouwen bij de aan de procesindustrie toeleverende apparatenbouwers. Voor de implementatie van innovatieve procestechnologie is het van groot belang om de juiste partners te hebben, zeker naarmate het innovatieproces vordert. Daarnaast hopen wij dat we via een platform als Machevo sneller gezamenlijke uitdagingen in de markt kunnen identificeren en oppakken, zodat er wordt gewerkt aan die oplossingen die aansluiten bij de relevante issues. Zeker voor een innovatie-organisatie als TNO is het van groot belang dat we werken aan de juiste dingen met de juiste partners,” aldus de heer Martijn de Graaff, Business Line Manager Sustainable Chemical Industry bij TNO in Delft.

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Door haar veelzijdigheid en capaciteit tot integratie van kennis en ervaring in projecten en programma’s neemt TNO een unieke positie in. Binnen het innovatiegebied “Sustainable Chemical Industry” wordt gewerkt aan procesintensificatie, toepassing van duurzame grondstoffen en het ontwikkelen van duurzame producten en productieketens. De kracht van TNO ligt daarbij in het verbinden van mensen en kennis door het uitvoeren van excellent contractresearch, het opzetten van shared R&D initiatieven en het combineren van expertises binnen en buiten de organisatie.

Op het gebied van procestechnologie streeft TNO naar implementatie van nieuwe technologie in de fabriek. Daarbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld continue processing, membraan-scheidingstechnologie en inline procesanalyse & -control. Nieuwe technologie implementeren kan eigenlijk alleen als er een duidelijke toegevoegde waarde is ten opzichte van de huidige technieken, als economische voordelen zijn en als alle relevante stakeholders betrokken zijn bij het innovatieproces. Procesinnovatie kan immers vrijwel nooit door 1 partij worden gedragen. Wij werken dan ook nauw samen met zowel chemische bedrijven als de toeleverende apparatenbouwers om te komen tot versnelling van implementatie, zowel in ons 100% contractresearch als in onze shared R&D activiteiten. Alleen door de juiste stakeholders te betrekken lukt het om efficiëntere en duurzamere producten en processen te implementeren en dus om de beoogde impact te realiseren. Bent u nieuwsgierig geworden? Raadpleeg dan de website van TNO Sustainable Chemical Industry voor meer informatie: www.tno.nl/chemicals

Klik hier voor: Overzicht nieuwe leden tot en met september 2012

 

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners