Verbondenheid

Yves Willems web

Column Yves Willems, penningmeester Machevo en zaakvoerder Optyl BVBA

Een paar weken geleden was ik bij Siemens in Karlsruhe Duitsland. Ik was daar bij het departement Analyse Technik en was wel een beetje onder de indruk van het geheel. Niet alleen het adres (Siemensallee) maar alles straalde Siemens uit. Hoewel er verschillende departementen en divisies op deze locatie gehuisvest zijn, was er een enorme verbondenheid: iedereen was Siemens.

Diezelfde verbondenheid hadden wij ook. We waren een internationaal gezelschap uit verschillende landen, ieder met zijn eigen taal en achtergrond. Toch was er één ding dat ons verbond en kenden we allen dezelfde problematieken.

Het is ook die verbondenheid, het geloof in één gemeenschappelijk doel, dat Europa heeft doen ontstaan. Echter zien we de laatste tijd vanuit verschillende hoeken net het tegendeel. Er is de Brexit, extreem rechts dat zijn opmars maakt in gans Europa en natuurlijk President Trump. Al deze factoren (zowel intern als extern) trachten onze verbondenheid te breken. En ja, Europa is geen onverdeeld succes maar het is zeker geen misser.

Hoe hadden België en Nederland anders moeten opboksen tegen China en andere opkomende economieën? Hoe hadden de deelstaten apart één front kunnen vormen (of moeten gaan vormen) als Amerika zijn rol in de NATO gaat verkleinen? Laten we eerlijk zijn, geen enkele deelstaat is vandaag nog sterk en krachtig genoeg om het alleen te doen: we hebben elkaar allemaal nodig.

Ik weet dat niet ieder van jullie even druk bezig is met internationale politiek dus laten we wat dichter bij huis kijken. Laten we met het zakelijke beginnen. Hoe zorg je er als bedrijf voor dat je opvalt tussen al die anderen? Dat potentiële klanten wel de weg naar jou vinden? Op welke beurzen ga je staan? Zeker met zo’n uitgebreid aanbod aan beurzen… Dit zijn voor ieder van ons concrete vragen en problemen, ook voor de vereniging. Wij als vereniging willen jullie daarin helpen want dat is tenslotte onze taak.

Naast de actieve ondersteuning naar buitenlandse beurzen toe, het marktonderzoek en de verschillende bedrijfsbezoeken was het tijd voor nog iets. Omdat jullie, onze leden, altijd op de eerste plaats komen en wij het belangrijk vinden dat jullie succesvol zijn, hebben Machevo & Bulk samen met FHI en FEDA de handen in elkaar geslagen. Dit voor de komende beurzen van Industrial Processing. Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen de drie partijen voor het organiseren en exploiteren van de beurs voor de volgende twee edities. Concreet betekent dit dat de organisatie van de beurs niet langer bij Jaarbeurs zit maar bij dit consortium. Wij, en dus eigenlijk jullie, hebben nu een grotere om niet te zeggen volledige invloed en inspraak op de organisatie van de beurs Industrial Processing, dit als integraal onderdeel van WoTS.

WoTS wordt nu één heel grote beurs (verbondenheid) met verschillende deelaspecten. Het enige dat jullie moeten doen om jullie beursdeelname tot een succes te herleiden, is actief meewerken. Jullie hebben nu de mogelijkheid om mee vorm te geven aan deze beurs. Via deze weg wil ik jullie dan ook vragen om actief deel te nemen aan de verschillende info- en brainstormsessies, we hebben jullie ideeën nodig om deze beurs uit te werken tot een succes.

Weet dat je alleen veel kunt bereiken , maar alleen SAMEN bereik je het onmogelijke.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners