Uitnodiging: Deelname aan PPS voor ontwikkeling World Food Center

impressie nieuws2

Experience center voor de Nederlandse agrofoodsector

impressie nieuws2De plannen voor de realisatie van het World Food Center (WFC) zijn in een ver gevorderd stadium. Het WFC wordt de iconische plek van de agrofoodsector, waar bezoekers op een inspirerende en interactieve manier voedsel kunnen beleven, van gezondheid tot duurzaamheid, van herkomst tot innovatie en van lokaal tot internationaal. Alle aspecten komen aan bod.

Het WFC gaat de dialoog van de agrofoodsector met de samenleving intensiveren en tonen welke vooraanstaande rol Nederland speelt in wereldwijde voedselketens. Door te laten zien én te laten ervaren hoe voedsel gemaakt wordt, van grond tot mond, verbindt het WF consumenten opnieuw met hun voedsel.

Lees meer over het WFC>

beeld homePubliek Private Samenwerking (PPS)
Ook professionals ervaren in het WFC hoe hun bijdrage optelt bij die van anderen. Juist in gezamenlijkheid creëert de agrofoodsector oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid. Buitenlandse delegaties zien en beleven in het WFC dat de Nederlandse agrofoodsector van wereldklasse is.

De afgelopen maanden heeft de Stuurgroep WFC (Stichting WFC, WFC Development BV en gemeente Ede) een haalbaarheidsonderzoek verricht waaruit blijkt dat het WFC financieel realiseerbaar is. Het directe economisch effect van het WFC is zeer positief.

Een aantal bedrijven is inmiddels aangehaakt. Momenteel wordt nog gewerkt aan verbreding van de steun van bedrijven en organisaties uit de agrofoodsector. Gemeente Ede nodigt uw de leden van Machevo uit om medewerkering en tijd te reserveren voor participatie in een Publiek Private Samenwerking (PPS). In de PPS worden het WFC-concept en de individuele business cases van deelnemende bedrijven verder in detail uitgewerkt.

Lees meer over het vervolgproces van WFC>

Interesse?
De komende maanden worden er gesprekken gevoerd met de top van de belangrijkste agrofoodbedrijven. Ook met u wil de stuurgroep WFC graag in gesprek. Klik hier voor de volledige brief van gemeente Ede.

Als u interesse voor de PPS kenbaar wil maken, kunt u contact opnemen met Martin Egging van de gemeente Ede: martin.egging@ede.nl of telefoonnummer 06-12127192.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners