Uitnodiging: Dairy bijeenkomsten over zuivelsector in India en China

Woensdag 18 februari a.s. organiseert FME twee Dairy bijeenkomsten over de zuivelsector in India en China (melkveehouderij én verwerking). De bijeenkomsten vinden na elkaar plaats bij FME in Zoetermeer. De deelname is voor de leden van Machevo gratis.

18 februari, 13.00 – 14.30  Dutch Dairy Cluster India
Het DDC India is een bestaand cluster van Nederlandse bedrijven, gericht op marktontwikkeling van de Indiase zuivelsector. Tijdens de bijeenkomst komt aan de orde:

  • Korte uitzeenzetting van de belangrijke marktontwikkelingen in India;
  • Huidige deelnemers vertellen over hun ervaringen in India en het DDC;
  • Presentatie van de huidige markt – aanpak en activiteiten voor de komende jaren;
  • Q&A en discussie onder leiding van Henk van Duijn voormalig landbouwraad in India

De definitieve agenda ontvangt u na aanmelding.

18 februari, 14.30 – 17.00  Dairy Sector in China
Presentatie Business Cases in Ningxia en Hebei

In opdracht van de Topsector Agro & Food, is er door Stichting Metropolitan Food Security een marktstudie uitgezet in China. Het doel van deze studie is het genereren van concrete business cases en leads in aanvulling op de macrorapportages die in het verleden zijn uitgevoerd. De studie is uitgevoerd door het NAFTC China en concentreerde zich op 2 regio’s: Hebei en Ningxia. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten gepresenteerd. Hierbij wordt met name ingegaan op de plannen en investeringen die NAFTC tijdens de factfinding op het spoor is gekomen. Naast een presentatie van de studie wordt er tevens met de aanwezigen besproken op welke wijze hier individueel en collectief opvolging aan gegeven kan worden. Bekijk hier het gehele programma.

Locatie:                        FME, Boerhaavelaan 40 , Zoetermeer
Aanmelden:                Klik hier om u aan te melden (óók voor de India bijeenkomst)
Meer informatie:       Arthur Vernooij – 079 3531 135 – arthur@naftc.nl

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners