Terugblik bijeenkomst Buitenlandse Beurzen

foto

fotoOp vrijdag 14 november kwamen bij easyFairs in Oosterhout een groep geïnteresseerden van circa  25 personen (van de bedrijven: TYPHOON, Nestinox, Rotary Trading Company B.V., Solids Instruments, TBMA, Victam International, FME, Koln Messe, Altermij – de Gouwe Tank & Procestechniek, van Beek B.V., Muller Beltex B.V., Jongia en VDL) bijeen voor de bijeenkomst Buitenlandse beurzen van Machevo. De ontvangst was zeer gastvrij met broodjeslunch en pepernoten.

Het programma werd geopend door Tom Pruymboom die een verslag deed van de activiteiten van de commissie de afgelopen periode, de enquête die eind 2013 is gehouden onder de leden en de voordelen om te participeren in het gezamenlijk deelnemen aan een beurs in het Buitenland.

Na de opening volgde een korte uitleg van de heer Henk v/d Bunt, die de aanwezigen vertelde welke mogelijkheden de beurs Victam voor de Vereniging kan betekenen. Ook werd de mogelijkheid besproken om op deze beurs een Machevo Paviljoen te plaatsen voor een collectieve deelname van onze leden aan de show.

FME werd vertegenwoordigd door de heer Arthur Vernooy, die aangaf dat FME gelijke doelen nastreeft als Machevo. De nadruk werd hierbij gelegd op de mogelijke samenwerking in dergelijke beurzen. Zo heeft FME ook al vaker een paviljoen met stands, maar ook met kleine presentatiedisplays, georganiseerd voor een collectief. De commissie geeft aan dat deze samenwerking zeker nader besproken kan worden en waardevol kan zijn voor onze leden.

Na een korte pauze volgde de heer Hans Verschuur van Kölner Messe het programma op om uitleg te geven over de mogelijkheden van een paviljoen op de beurs Anuga. Deze beurs vindt plaats in het voorjaar van 2015. Er is dus haast geboden bij een collectief paviljoen. Het werd de aanwezige leden zeer aantrekkelijk gemaakt, doordat Hans Verschuur ook twee opties kon laten zien van deelname via een presentatiedisplay of een kleine stand. De prijzen die werden genoemd waren voor Anuga begrippen aantrekkelijk, waardoor er vrij snel een groep geïnteresseerden van ongeveer 5 bedrijven hierover verder wil praten. De commissie pakt dit zo snel mogelijk op.

Als afsluiting kwam easyFairs aan het woord waarbij werd teruggeblikt op zeer succesvolle beurzen: Symas in Polen en Solids in Dortmund, beiden in dit afgelopen jaar. Voor 2015 staat Solids in St. Petersburg op het programma. Op deze beurs zal wederom een Machevo collectief worden geplaatst; er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar!

De succesvolle bijeenkomst werd afgesloten met een goed verzorgde borrel en een goodiebag bij de uitgang. Onze hartelijke dank gaat uit naar easyFairs voor een goed georganiseerde bijeenkomst!

De commissie zal binnenkort aan de slag gaan met het samenstellen van een bijeenkomst voor 2015. We houden u hiervan op de hoogte via de website en het secretariaat van de Vereniging. Ook komt dit thema aan bod tijdens de Algemene Ledenvergadering op 2 december as. Leden die nu al geïnteresseerd zijn, kunnen zich direct aanmelden via info@machevo.nl of bij de commissieleden.

Namens de Commissie Buitenlandse Beurzen en met vriendelijke groet,

Robert-Jan Steegman
Nestinox B.V.

rjsteegman@nestinox.com

Tom Pruymboom
Nirota B.V.

t.pruymboom@nirota.nl

Bas van Gent
easyFairs Nederland B.V.

bas.van.gent@easyfairs.com

Jan Anno van der Laan
Polem

jvanderlaan@polem.nl

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners