Terugblik 2011 (in beeld)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 november jl. werd een korte film getoond waarin op een eigentijdse manier teruggeblikt wordt naar afgelopen jaar in beelden en woorden. Aan bod komen de Innovatiesessie in samenwerking met Syntens en Mercedes Benz, de Fluidssessie in samenwerking met Jongia Mixing, het marktonderzoek naar de investeringsvooruitzichten voor 2011, de ledenenquête, de excursie naar de Amercentrale van Essent, voorbereidingen Industrial Processing en het Machevo Collectief, voorbereidingen voor een handelsmissie naar België met als thema ‘Procesinnovatie’ dit in samenwerking met de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg, samenwerkingsovereenkomst met easyFairs (vanaf 2013), 18 nieuwe leden, samenwerkingsovereenkomst met main mediapartner Vezor Media, uitbreiding website (met bedrijfsprofielen, banneraanbod, categorieën aanduiding in bedrijfsprofiel voor de diensten en sectoren waarin leden actief zijn, plaatsen van persberichten), vier maal nieuwsbrief uitgebracht, negentien uitgaven digitale knipselkrant en veel publiciteit voor de vereniging in vakbladen en op websites.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners