Sprekers & lezingen Normen-dag 2.0

Wilt u aantoonbaar aan de verplichtingen uit een verordening voldoen, maakt u gebruik van gestelde normen en leeft u deze te alle tijde na. Daarnaast vragen diezelfde verordeningen ook om Good Manufacturing Practices (GMP) oftewel goed vakmanschap. Maar hoe toont u dat aan? GMP is een kwaliteitsborgingssysteem voor de humane en veterinaire farmaceutische industrie, de cosmetische industrie en de voedingsmiddelenindustrie. Er wordt nauwkeurig vastgelegd hoe en onder welke omstandigheden een product wordt gemaakt. Daarbij moeten de werkzaamheden door geschikt personeel worden uitgevoerd. Alleen door het hele productieproces op gecontroleerde wijze uit te voeren, kan de kwaliteit worden gewaarborgd. Dit vergt veel controle en bewijslast.

Het niet naleven van een verordening brengt zeer waarschijnlijk risico’s met zich mee en die zijn in de voedings- middelenindustrie direct te vertalen naar Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Tijdens diverse lezingen op Normen-dag 2.0 gaan we hier dieper op in en vertellen we hoe u aan deze verplichtingen kunt voldoen.

(Voedsel)veilige machines en de NVWA
Door Gabi Mainer Albiac (PhD), Senior Adviseur Expertise Voedselveiligheid bij Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Machines zijn onmisbaar voor de moderne levensmiddelenindustrie maar een slecht ontwerp, een verkeerde keuze of een gebrekkig onderhoud kunnen ernstige gevolgen hebben voor de volksgezondheid en tot enorme kostenposten leiden. De NVWA houdt toezicht op de keuze en toepassing van geschikte voedsel contact materialen en op het correcte ontwerp, gebruik, schoonmaak en onderhoud van machines, apparatuur en andere materialen die met voedsel in aanraking komen. Wat zijn de regels en wat kan fout gaan?

Vind je weg in de wereld van normen
Door Bram Bens, eigenaar van Brabetech en Henk van de Veen, Productiemanager & IWT bij SLB Group

Je weg vinden in de complexe wereld van normen en andere specificaties in een project: hoe doe je dat? Bram Bens en Henk vander Veen delen hun inzichten aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk: de realisatie van een warmtewisselaar voor een buiten- landse klant. Reken op een inspirerende presentatie waarin Bram en Henk vertellen hoe zij met een goede voorbereiding, diepgaande kennis en proactieve projectaanpak de ver- wachtingen van de klant overtroffen. Inclusief tips die je zelf kunt toepassen in je werk!

Verordeningen: Hoe verhouden die zich t.o.v. normen
Door Hans van der Steen, Business manager bij stichting HDN

Ter introductie van de dagindeling leggen we in een korte presentatie uit wat ver- ordeningen zijn en welke invloed die hebben op het ontwerpen en bouwen van machines en installaties voor de voedingsmiddelenindustrie. Waar moeten we rekening mee houden en hoe zijn de verordeningen en normen aan elkaar verbonden. Door enkele verordeningen kort uit te leggen, wordt duidelijk waar ieders verantwoordelijkheid ligt en hoe we daar mee om kunnen/moeten gaan.

Microbiële corrosie
Door dr. Marcelle van der Waals, Onderzoeker en projectmanager bij KWR Water

Corrosie is de aantasting van materialen (met name metalen) door middel van chemische reacties. Het is een bedreiging voor drinkwaterleidingen, olie- en gaspijpleidingen, windmolens, opslagtanks, etc. Wereldwijd worden de jaarlijkse kosten veroorzaakt door corrosie geschat op 2500 miljard dollar. Corrosie kan ook worden veroorzaakt of versneld door micro-organismen. Dit proces heet micro- biële corrosie (MIC). MIC zorgt niet alleen voor aantasting van het materiaal, maar kan ook leiden tot verstoppingsproblemen.

Veilig en verantwoord produceren met perslucht
Door Sara Deckers, International Key Account Manager bij BEKO TECHNOLOGIES BV

De vage richtlijnen van de BRC, IFS & FSSC worden vertaald naar duidelijke waarden van vervuilingen in perslucht om inzicht te bieden in de daadwerkelijke kwaliteit. Met deze duidelijke cijfers en advies over verbeteringen kan elke produ- cent de nodige stappen nemen om de risico’s van contaminatie door perslucht te verkleinen c.q. uitsluiten.

Inwendig visueel lasonderzoek, nut en noodzaak, hyper en hoax!
Door Peter van der Wee, Directeur bij Eyesight B.V. Remote Visual Inspection

Inwendig visueel lasonderzoek is anno 2023 geen onbekend fenomeen meer. Het wordt steeds meer toegepast. Uitvoering is in handen van onafhankelijke partijen of van ‘slagers die hun eigen vlees keuren’. Velen hebben er een mening over maar wat komen we in de praktijk tegen en hoe zou het moeten gaan? Peter van der Wee neemt u mee langs 25 jaar praktijkervaring.

Rubber as food contact material – status on compliance in EU (English)
Door Anders G. Christensen, Sales- and R&D director bij AVK GUMMI A/S

Opposite to plastic EC1935:2004 is not specific when it comes to rubber. This has caused several member states to add national regulation. A coming revision of EC1935 and the impact of a potential regulation on PFAS has made development and qualification of future rubber solutions for the FCM market even more challenging.

De voedingsmiddelenindustrie verwelkomt GMP
Door Jolien Pronk, Trainer bij UBIKK. ACADEMY

Welkom bij een kennismaking met Good Manufacturing Practices binnen de voedingsmiddelenindustrie. Tijdens deze lezing stellen we jullie voor aan GMP en komen we er achter wat GMP nodig heeft om zich thuis te voelen binnen de voedingsmiddelen- industrie en welke stappen er nodig zijn om GMP te implementeren. Het samen doorlopen van deze stappen op een laagdrempelige manier geeft meer duidelijkheid over wat GMP inhoudt en wat de meerwaarde, gevolgen en toepasbaarheid zijn binnen een proces en bedrijf.

3D-printen in voeding: kansen en uitdagingen
Door MSc. Anne van den Dool-Berg, AM Solution Consultant bij Parts on Demand

Met 3D-printen kunnen complexe ontwerpen snel worden gerealiseerd, maar het is cruciaal ervoor te zorgen dat deze ontwerpen voldoen aan de hygiënenormen die gelden in de voedingsmiddelenindustrie, zoals gespecificeerd in EC-verordening 1935/2004. In deze presentatie zal Anne van den Dool-Berg ingaan op het aspect van hygiënisch ontwerp bij 3D-geprinte componenten. Ze zal ook toelichten hoe het
selecteren van geschikte materialen en afwerkingen een essentiële rol speelt bij het waarborgen van duurzaamheid, veiligheid en naleving van de geldende regelgeving, waaronder EC-verordening 1935/2004. Anne zal aan de hand van praktijkvoorbeelden illustreren hoe deze geavanceerde technologie nieuwe mogelijkheden biedt voor de productie en verpakking van voedselproducten.

Chloraat, uitleg en achtergrond huidige norm én mogelijke oplossingen
Door Joost Edens BSc, Sales Development manager Electrolysis sytems bij VDH Water- technology

Chloor en chloordioxide worden zeer divers ingezet om bacteriologische veiligheid te verzekeren. Chloraat is hiervan een ongewenst bijproduct, waar sinds 2020 een norm voor is. Deze huidige norm is slechts een eerste stap vanuit Brussel om de aanwezigheid van deze stof te beperken in voedsel en dranken. Waar komt deze norm vandaan, hoe zijn huidige maximum waardes tot stand gekomen en wat zal daarom in de toe- komst gebeuren? Wat is de chemische achtergrond en welke mogelijkheden zijn er om je chloraat waardes te verlagen? Inhoudelijk, informatief en toepasbaar, zo wordt deze lezing ingestoken.

ESG-CRSD, een verplichting voor elk bedrijf?
Door Ernest Severens, Sr. Consultant bij Stork Asset Management Technology

Vanuit de ESG-CRSD richtlijn stelt Europa hogere eisen aan (jaar)veslaglegging door bedrijven. In stappen zal deze richtlijn de komende jaren (2025 – 2027) worden in- gevoerd en naar verwachting zullen hier in Nederland meer dan 2000 bedrijven aan moeten voldoen. Dit vraagt nogal wat aan aantoonbaarheid van plannen en resultaten op diverse deelgebieden waaronder milieu- en klimaatmaatregelen en energie- management. En wat betekent dat voor u?

HRA: Hoe en wanneer pas je dit toe?
Door ir. Christian Hospers, Sr. Project manager bij Niras Nederland

Conform de Europese verordeningen bent u verplicht voor elke installatie/project een HRA uit te voeren. Maar wat houdt dit nu in, wanneer doet u dit en hoe kunt u dit op een praktische manier invullen? Tijdens de lezing van Christian Hospers komen deze vragen aan bod. Tevens kijken we vooruit of u hiermee alles hebt afgedekt op het gebied van hygiëne risico’s.

De nieuwe machineverordening
Door Bert Nagtegaal, Regultion & standardisation manager bij FME

De belangrijkste highlights van de nieuwe machineverordening , de planning en de invoering, de uitdagingen voor de geharmoniseerde standaarden en de communicatie over de nieuwe verordening.

Aanmelden en toegangsprijs
Wilt u er ook bij zijn op maandag 2 oktober? Schrijf u dan hier in. Toegang tot deze inspirerende kennissessie is voor leden van DMFI-NBT, GMV, Machevo en HDN gratis. Voor overige bezoekers geldt een toegangsprijs van € 200,- per persoon.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners