Samenwerking Machevo & Bulk en FHI voor sterke beurs Industrial Processing is een feit

20170410 Samenwerkingsovereenkomst ondertekening met FHI web

Op 6 april 2017 jl. is de samenwerking tussen de verenigingen Machevo & Bulk en FHI bekrachtigd door het tekenen van een overeenkomst. Het voornaamste doel van de samenwerking is het bundelen van krachten bij de organisatie van de beurs Industrial Processing.

Voor deze beurs worden leden van Machevo & Bulk actief betrokken bij projecten en seminars. De inhoud en de daarbij behorende kennisoverdracht zullen worden ingezet, om extra grote toegevoegde waarde aan bezoekers te bieden.

Dat de synergie in de doelgroepen van de leden van Machevo & Bulk en de exposanten van Industrial Processing en de World of Technology & Science zeer sterk is, hebben de twee laatste edities wel aangetoond.

Met het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst en de daaruit voortkomende integratie van de beurzen Industrial Processing en de World of Technology & Science gaat dat nog verder verbeteren.

Leden van Machevo & Bulk gaan deelnemen aan de beurscommissie waardoor vertegenwoordigers van alle vijf beurzen de inhoud goed op elkaar af kunnen stemmen. Projecten en seminars worden tijdig gestart en vooral door betrokkenheid van de exposanten opgezet.

In het verlengde zullen FHI en Machevo & Bulk de synergie ook zoeken in bijeenkomsten van leden die voor beide groepen interessant kunnen zijn. Hierdoor kunnen de netwerken elkaar versterken.

De eerstkomende vergadering voor de beurs Industrial Processing zal plaatsvinden op 14 juni 2017 (van 14.00 – 17.00 uur) bij Jaarbeurs Utrecht.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretariaten:
www.fhi.nl
www.machevo.nl

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners