Samenwerken versus machtsdenken

Carlos Ooijen web

Carlos Ooijen webColumn Carlos Ooijen, vicevoorzitter Machevo en directeur VDL Industrial Products B.V.

Toen ik mij zette aan het schrijven van deze column dacht ik direct aan het onderwerp ‘samenwerken’, want samenwerken is een onderdeel van samenleven, óns samenleven. In onze regio, in Nederland, in Europa en wereldwijd.

Samenwerken is vertrouwen. Bij een ander kwaliteiten en aspecten zien die je zelf niet of weinig hebt. Samen met jouw kwaliteiten en ideeën leiden die van de ander tot meer, tot beter of tot een mooier resultaat. Eén plus één is meer dan twee. Geen machtsdenken, geen denken aan eigen belang. Gemeenschappelijk belang staat voorop. Dat spreekt mij enorm aan maar is tegelijkertijd soms een geweldige uitdaging!

Samenwerken is ook: over de eigen grenzen heenkijken. Je geen belemmeringen (laten) opleggen. Dat vraagt geen lef, wel durf. Je hoeft niet over een ondernemingsgeest te beschikken, maar je moet wel ondernemend zijn. Heb de moed bestaande kaders te doorbreken. Je brengt je eigen kracht mee, bundelt die met die van je collega’s, van collega-bedrijven of soms zelfs concurrenten en komt tot een vruchtbare samenwerking.

Stap over de barrière en denk niet te egoïstisch, maar ben ook bereid om te investeren in een ander of in een gezamenlijk project of gezamenlijke uitdaging. Als Nederland hebben wij ook een gigantische uitdaging om ons staande te houden binnen de alsmaar veranderende wereld. Vragen als ‘hoe om te gaan met terrorisme’ en ‘wel of geen lid blijven van de EU’, laten zich niet gemakkelijk beantwoorden. Buiten kijf staat dat wij zullen moeten samenwerken met grotere landen of grotere partijen om een stabiel en goed georganiseerd land te blijven.

Ook in de industrie kunnen wij alleen door onderlinge samenwerking een vooraanstaande rol blijven spelen in de wereldmarkt. ‘Wij’ hebben veel kennis en bedenken soms geweldige zaken maar kunnen het ook niet alleen.

Eén ding is zeker: Samen weten we altijd meer dus laten we daarom nog meer onze krachten bundelen! Soms zijn wij op zoek naar iets wat niet bestaat of als niet maakbaar wordt gezien, maar regelmatig laten wij als landje toch weer zien dat we tot geweldige oplossingen kunnen komen.

Niet op de laatste plaats komt dit door een enorm sterke samenwerking in de gehele keten, te leren van scholen en universiteiten, te luisteren naar startups en deze ook kansen te bieden. Laten wij daarnaast met zijn allen nog meer kenniscentra en pilot-plants of labs bouwen waarin of waarbij wij gezamenlijk kunnen innoveren.

Laten we bij dit nieuwe samenwerken vooral de ooit bepaalde grenzen en beperkingen maar eens vergeten en gewoon de uitdaging aangaan…… Kracht door samenwerking!

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners