Resultaten enquête coronacrisis in de procesindustrie

Medio 2020 is er een enquête verzonden onder leden van de Machevo & Bulk vereniging waarbij gekeken is naar de impact van de coronacrisis in de procesindustrie en welke gevolgen dit met zich mee heeft gebracht. Een jaar later is de enquête nogmaals verspreid om te kijken of de verwachtingen ook gerealiseerd zijn en hoe de procesindustrie er een jaar later voor staat. In totaal zijn er 50 respondenten die de enquête hebben ingevuld en de  uitkomsten hiervan zijn uitgewerkt in deze rapportage.

Vraag 1. Heeft de crisis gevolgen (gehad) voor uw omzet in 2020 ?

Medio 2020:
De helft van de respondenten geeft aan dat de crisis voor een lichte omzet zorgt in 2020. 30 procent van de respondenten geeft aan dat zij een forse omzetdaling hebben als gevolg van de crisis. Voor 17 procent van de respondenten heeft de crisis geen gevolgen voor de omzet in 2020. Een enkele persoon geeft aan dat de crisis resulteert in een omzetstijging in 2020.

Medio 2021:
Iets meer dan helft van de respondenten geeft aan dat de crisis voor een lichte omzet zorgt in 2020. 15 procent van de respondenten geeft aan dat zij een forse omzetdaling hebben als gevolg van de crisis. Voor 25 procent van de respondenten heeft de crisis geen gevolgen voor de omzet in 2020. Voor 10 procent van de respondenten resulteert de crisis in een omzetstijging in 2020.

Conclusie:
Medio 202 wordt voornamelijk een lichte omzetdaling gezien en door sommige ook een forse omzetdaling. In medio 2021 kijkt met terug op de gevolgen voor de omzet met een lichte omzetdaling. Sommige hebben geen gevolgen ervaren.

Vraag 2. Heeft de crisis gevolgen voor het aantal nieuwe orders in 2020?

Medio 2020:
Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat zij een lichte daling van het aantal nieuwe orders in 2020 ervaren door de crisis. 25 procent van de respondenten geeft aan dat zij een forse daling van het aantal nieuwe orders ervaren in 2020. Een enkele respondent ervaart een stijging van het aantal nieuwe orders in 2020 als gevolg van de crisis. Voor 18 procent van de respondenten heeft de crisis geen gevolg op het aantal nieuwe orders in 2020.

Medio 2021:
In totaal geeft 30 procent van de respondenten aan dat zij een lichte daling van het aantal nieuwe orders in 2020 hebben ervaren door de crisis. 20 procent van de respondenten geeft aan dat zij een forse daling van het aantal nieuwe orders hebben ervaren in 2020. Van de respondenten ervaart 15 procent een stijging van het aantal nieuwe orders in 2020 als gevolg van de crisis. Voor 15 procent van de respondenten heeft de crisis geen gevolg gehad op het aantal nieuwe orders in 2020.

Conclusie:
Men gaf in medio 2020 aan een lichte daling in het aantal nieuwe orders te zien en uiteindelijk bleek de crisis in de meeste gevallen toch geen gevolgen te hebben gehad voor het aantal nieuwe orders in 2020

Vraag 3. Heeft de crisis momenteel gevolgen voor uw investeringen in 2020?

Medio 2020:
Van de respondenten geeft 40 procent aan geen gevolgen voor hun investeringen in 2020 te merken als gevolg van de crisis. Overige respondenten ervaren iet minder investeringen (27%) of fors minder investeringen (33%) in 2020 als gevolg van de crisis. Geen enkele respondent geeft aan een meer investeringen te doen in 2020 als gevolg van de crisis.

Medio 2021:
Van de respondenten geeft 45 procent aan geen gevolgen voor hun investeringen in 2020 te hebben gemerkt als gevolg van de crisis. Overige respondenten hebben voornamelijk iets minder investeringen (15%) of fors minder investeringen (25%) ervaren in 2020 als gevolg van de crisis. Enkele respondenten geven aan iets meer investeringen (10%) of fors meer investeringen te hebben gedaan (5%) in 2020 als gevolg van de crisis.

Conclusie:
Men zag medio 2020 dat de coronacrisis geen gevolgen had voor de investeringen in dat jaar. Echter gaven verschillende respondenten ook aan veel of iets minder investeringen doen in 2020. Uiteindelijk bleek dat bij de meeste bedrijven de coronacrisis toch geen gevolgen heeft gehad voor de investeringen in 2020.

Vraag 4. Gaat u nog naar (klant)afspraken buiten de deur?

Medio 2020:
Iets minder dan de helft van de respondenten geeft aan dat zij nog naar (klant)afspraken buiten de deur gaan. Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat zij niet meer naar (klant)afspraken buiten de deur gaan. De respondenten die aangeven nog naar (klant)afspraken buiten de deur te gaan doen dit voornamelijk alleen bij noodzakelijke afspraken en conform de RIVM-richtlijnen. Respondenten die niet meer naar (klant)afspraken buiten de deur gaan geven aan dit niet meer te doen vanwege de veiligheid en omdat het veelal niet gewenst wordt bij de klanten.

Medio 2021:
Alle respondenten geven aan dat zij naar (klant)afspraken buiten de deur gaan. Geen enkele respondent geeft dus aan dat zij dat (nog steeds) niet doen. Men geeft aan zich tijdens afspraken aan de RIVM-richtlijnen te houden.

Conclusie 2021:
Men gaat in medio 2021 weer naar (klant)afspraken buiten de deur, terwijl dat een jaar eerder door meer dan de helft van de respondenten niet gedaan werd.

Vraag 5. Maakt u gebruik van online tools om te communiceren met medewerkers en klanten?
Medio 2020:

Vrijwel alle respondenten geven aan online tools te gebruiken om te communiceren met medewerkers en klanten. Een van de respondenten geeft aan hier geen gebruik van te maken. Het merendeel van de respondenten die wel gebruik maken van online tools om te communiceren met medewerkers en klanten doen dit door Microsoft Teams. Meerdere respondenten geven ook aan gebruik te maken van Skype en Zoom.

Medio 2021:
Alle respondenten geven aan gebruik te maken van online tools om te communiceren met medewerkers en klanten. Dit gebeurt voornamelijk via Microsoft Teams. Ook Skype en Zoom worden gebruikt als online communicatietool.

Conclusie:
Men gebruikte medio 2020 vrijwel altijd online tools om te communiceren met medewerkers en klanten. Medio 2021 gebruikt iedereen nog steeds deze manier van communiceren.

Vraag 6. Gaat u ook na de corona crisis meer online communiceren om fysieke contacten te mijden?

Medio 2020:
Van de respondenten geeft bijna de helft aan dat zij ook na de corona crisis veel meer dan voorheen online gaan communiceren om fysieke contacten te vermijden. Echter geeft enkel 1 respondent aan voortaan altijd online te gaan communiceren. Van de respondenten geeft 30 procent aan dat zij iets meer online gaan communiceren na de corona crisis. Met een minderheid geeft 23 procent van de respondenten aan niet meer dan voorheen online te gaan communiceren om fysieke contacten te mijden.

Medio 2021:
Van de respondenten geeft bijna de helft aan dat zij ook na de corona crisis veel meer dan voorheen online gaan communiceren om fysieke contacten te vermijden. Geen enkele respondent geeft aan voortaan altijd online te gaan communiceren. Van de respondenten geeft 32 procent aan dat zij iets meer online gaan communiceren na de corona crisis. Met een minderheid geeft 21 procent van de respondenten aan niet meer dan voorheen online te gaan communiceren om fysieke contacten te mijden.

Conclusie:
Men gaf medio 2020 aan voornamelijk veel meer online te communiceren en dit is in medio 2021 nog iets meer dan voorheen.

Vraag 7. Ervaart u problemen met import en export? Zo ja, wat zijn dan hiervoor de oplossingen volgens u?

Medio 2020:
Het merendeel van de respondenten geeft aan problemen te ervaren met import en export. 28 procent van de respondenten geeft aan deze problemen niet te ervaren. Het merendeel ervaart problemen met het Verenigd Koninkrijk. De oplossingen om problemen met import en export op te lossen volgens de respondenten lopen uiteen. Men ziet onder andere oplossingen in het eerder bestellen, samenwerken en meer vracht combineren.

Medio 2021:
Het merendeel van de respondenten geeft aan problemen te ervaren met import en export. 31 procent van de respondenten geeft aan deze problemen niet te ervaren. De oplossingen om problemen met import en export op te lossen volgens de respondenten lopen uiteen. Men ziet onder andere oplossingen in het verlengen van de levertijden en andere bronnen aanboren. Een aantal respondenten geeft aan niets meer te kunnen doen dan afwachten.

Conclusie:
Zo’n 70 procent van de respondenten ervaarde problemen met import en export medio 2020 en dit is medio 2021 onveranderd gebleven. De meeste problemen worden ervaren met  ervaren met het Verenigd Koninkrijk.

Vraag 8. Heeft u wat betreft uw medewerkers te maken met ziektegevallen of een tekort aan personeel?

Medio 2020:
Van de respondenten geven de meeste (40%) aan dat zij geen ziektegevallen hebben. Overige respondenten geven aan nauwelijks ziektegevallen te hebben (30%) of relatief meer ziektegevallen dan normaal te hebben, maar geen tekort aan personeel (27%). Een respondent geeft aan veel ziektegevallen te hebben en hierdoor een tekort te ervaren.

Medio 2021:
Van de respondenten geeft bijna de helft (47%) aan dat zij nauwelijks ziektegevallen hebben. Van de overige respondenten geeft 25 procent aan geen ziektegevallen te hebben. 15 procent geeft aan relatief meer ziektegevallen te hebben, maar geen tekort aan personeel. Één van de respondenten geeft aan meer ziektegevallen te hebben en daardoor een tekort aan personeel. Een andere respondent geeft aan veel ziektegevallen te hebben, maar geen tekort.

Conclusie:
Men gaf in medio 2020 aan dat zij met name geen ziektegevallen hadden en wanneer zij die wel hadden dan kon dat variëren tussen relatief meer ziektegevallen of nauwelijks ziektegevallen, maar geen tekort aan personeel. Medio 2021 blijkt dat men in de meeste gevallen nauwelijks ziektegevallen heeft.

Vraag 9. Mist u de fysieke beurzen voor uw business?

Medio 2021:
Van de respondenten geeft 72 procent aan de fysieke beurzen voor hun business te missen. Men mist voornamelijk het persoonlijke contact en daarnaast geeft men aan via fysieke beurzen gemakkelijker hun producten te kunnen presenteren. De overige respondenten (28%) geeft aan dat zij de alternatieve opties zoals het online communiceren als positief hebben ervaren en hierdoor de fysieke beurzen niet missen.

Vraag 10. Komt de realisatie in 2020 overeen met de eerdere verwachtingen die u had in 2020?

Medio 2021:
Bij het merendeel van de respondenten komt de realisatie in 2020 overeen met de verwachtingen die men in dat jaar had. Bij 20 procent van de respondenten is de realisatie positiever uitgevallen, terwijl deze bij 10 procent negatiever is uitgevallen.

Vraag 11. Wat zijn uw verwachtingen voor 2021 met betrekking tot de impact van de corona crisis op uw bedrijf?

Medio 2021:
Bij het merendeel van de respondenten verwacht een minimale vooruitgang ten opzichte van 2020 (42%). Van de overige respondenten verwacht 26% een forse vooruitgang in 2021 en een minderheid verwacht een gelijke verwachting van 2020 als van 2021 (16%) of een achteruitgang in 2021 ten opzichte van 2020 (16%).

Algehele conclusie:
Men heeft in 2020 voornamelijk een lichte omzetdaling ervaren. Qua investeringen heeft de coronacrisis voornamelijk geen gevolgen gehad. Men gaf in medio 2020 aan een lichte daling in het aantal nieuwe orders te zien en uiteindelijk bleek de crisis in de meeste gevallen toch geen gevolgen te hebben gehad voor het aantal nieuwe orders in 2020.

Uiteindelijk heeft de corona crisis ervoor gezorgd dat vrijwel alle bedrijven online zijn gaan communiceren. Echter verlangen de meeste bedrijven wel weer naar de fysieke beurzen. Bedrijven bleken niet al te veel in de problemen te zijn gekomen door ziekteverzuim. De meeste bedrijven hebben nauwelijks tot geen ziektegevallen ervaren.

Bij het merendeel van de respondenten komt de realisatie in 2020 overeen met de verwachtingen die men in dat jaar had. Het merendeel verwacht in 2021 een minimale vooruitgang ten opzichte van 2020.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners