Procesindustrie aanjager economisch herstel

Uitkomst brancheonderzoek Machevo & Bulk Vereniging positief

De economie heeft de weg naar boven weer gevonden. Dit geldt niet in de laatste plaats voor de industrie die, onder invloed van de aantrekkende export, als aanjager van het herstel wordt gezien. Omzet en resultaat vertonen groei en er is weer durf om te investeren. Dit is de uitkomst van het jaarlijks brancheonderzoek dat de Machevo & Bulk Vereniging in het eerste kwartaal van 2014 door VNU Exhibitions Europe heeft laten uitvoeren. Dit jaar bevat het rapport voor het eerst ook interessante interviews met toonaangevende spelers in de markt zoals Milcobel Dairy Operations, Tetrapak, J-Tec, Dinnissen Solutions, Buisman Warehousing en Kuipers Woudsend.

Hogere groei verwacht in 2014
Voor de leden van de vereniging geldt dat de omzet in 2013 gemiddeld met ruim 4% is toegenomen. Voor 2014 wordt een nog hogere groei verwacht. Naast het leveren van ‘topkwaliteit’ zien de leden het verder ontzorgen van de klanten als één van de belangrijkste trends.  “Klanten vragen oplossingen aan hun leveranciers, niet enkel componenten”, aldus Durk Douma, directeur van Kuipers Woudsend. Vroegtijdig meedenken met de klant en uit handen nemen van werkzaamheden zijn belangrijke uitdagingen voor de leden.

De klanten van de leden van de Machevo & Bulk Vereniging, voornamelijk afkomstig uit de procesindustrie, zijn eveneens positief gestemd over het afgelopen jaar. Uit het onderzoek komt naar voren dat omzet en resultaat gegroeid zijn. Ruim 90% heeft in 2013 geïnvesteerd in producten en diensten. Net als bij de leden van de Vereniging zijn ook bij hun afnemers de verwachtingen voor dit jaar hooggespannen.

Trends in de procesindustrie
Bedrijven in de procesindustrie richten hun pijlen in toenemende mate op het buitenland. Volgens Andre Buisman, van Buisman Warehousing, moet de Nederlandse sector het niet van de lage lonen hebben, maar zijn het vooral de geleverde kwaliteit en de slimme automatisering die de sector een voorsprong geven op buitenlandse concurrenten. Duurzaamheid en duurzame oplossingen zijn megatrends die ook binnen de procesindustrie hoog op de agenda staan. Water- en energieverbruik moeten bijvoorbeeld gereduceerd worden en daarvoor stelt de industrie steeds hogere eisen aan de toeleveranciers.

Wilt u het rapport ‘Branche onderzoek Nederlandse Procesindustrie 2014’ ontvangen?
Het rapport is in mei 2014 kosteloos en exclusief verstrekt aan alle leden van de vereniging. Juist in tijden van economische recessie is het van belang te blijven investeren in de toekomst. Wilt u zich bij de Machevo & Bulk Vereniging aansluiten en heeft u interesse in het marktonderzoeksrapport? Stuur een bericht naar: info@machevo.nl of kijk voor meer informatie op www.machevo.nl.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners