Het Captains of Processing Dinner 2023 presenteert: Panellid Suzanne van Tilburg

Het is bijna zover! Op 14 juni 2023 staat de inmiddels derde editie van het populaire Captains of Processing Dinner op het programma. Een initiatief van Machevo, Easyfairs en vakblad BULK. Beslissers uit de procesindustrie en een Captains of Processing-opiniepanel wisselen tijdens een inspirerende, sfeervolle en culinaire setting van gedachten over actuele onderwerpen, trends en technologische innovaties. Kortweg: een smakelijke avond vol ingrediënten, die de procesindustrie vandaag de dag bezighoudt. De komende weken stellen we de panelleden één voor één voor en gaan ze alvast kort in op een drietal vragen, elk aangevlogen vanuit hun eigen expertise, vakgebied en visie. Suzanne van Tilburg (54), Global Head Food & Energy Networks bij Rabobank, trapt af!

Denkende aan de huidige geopolitieke uitdagingen, het grondstoffentekort, de energiecrisis en verduurzaming, hoe zouden bedrijven hun krachten beter kunnen bundelen om zo goed mogelijk in te spelen op vragen en behoeften vanuit de markt?
“Bedrijven zouden meer kunnen kijken naar de hele keten-benadering én niet alleen de focus leggen op hun eigen sector. Daar zit ook meteen de uitdaging: wereldwijd vinden voedselsysteem-dialogen plaats waarin bijvoorbeeld over oplossingen, standaarden en impactmetingen gesproken wordt, maar daarin ontbreken veelal de tussenschakels; de toeleveringsketen en distributieschakels (of agrologistieke bedrijven) zijn nauwelijks vertegenwoordigd. Met de verwerkingsschakel wordt niet (goed) gesproken, terwijl er binnen de keten juist gekeken moet worden naar wat de impact zowel vóór als na de verwerking is. Vanuit de dagelijkse business kun je er als bedrijf een reality check inbrengen en jezelf de vraag stellen wat de impact is van alle ketenactiviteiten. Hoe kun je je toeleveranciers, of het nu boeren of handelaren zijn, bijvoorbeeld op een positieve manier belonen als ze goed bezig zijn, of juist bestraffen, als ze niet duurzaam, gezond of sociaal bezig zijn.”

Waar laten bedrijven kansen nu nog vaak liggen en valt meer impact te behalen?
“De algehele aanpak kan beter, zoals kaders die goed in beeld brengen wat we precies onder ‘impact’ verstaan. Ik mis betrokkenheid van de tussenschakels om hun rol te duiden en kansen (bijvoorbeeld op het gebied van een betere traceerbaarheid en meer transparantie) en bedreigingen die ze vanuit hun praktijk ervaren, kenbaar te maken. Als bank hebben we de ‘Road to Paris’ verplichting, we moeten de CO2-uitstoot zien te verminderen. Niet alleen van onszelf, maar ook van onze food en agri-klanten. Rabobank heeft klanten door de hele keten heen, dus per sector gaan we in gesprek over realistische deadlines en of de commitments ook echt haalbaar zijn, zodat we onze klanten op tijd kunnen waarschuwen om zo nodig bij te helpen sturen. Met duurzaamheidsleningen met rentekortingen en andere stimulansen kunnen we ze helpen. Voor banken was de financiële gezondheid van een bedrijf altijd leidend om een lening te verstrekken, maar het draait steeds meer om de sustainability performance. Dat zijn de echte risico’s door de hele keten heen. Een goede oogst is mooi, maar het wordt een ander verhaal als dat op de lange termijn ten koste gaat van de bodemgezondheid. Ook komt de gezondheid van voedsel steeds prominenter op de agenda nu er zoveel onnodige publieke kosten worden gemaakt aan voedselgerelateerde ziektes, zoals obesitas. Weet als procesindustrie dat dit soort discussies over voedingswaarde voor de gezondheid versus emissiereducties voor het klimaat nu gaande zijn, zorg dat je betrokken blijft en geïnspireerd wordt door anderen. Als er meer wordt gekeken naar de echte risico’s, kan de procesindustrie een mooie aanjagende rol gaan spelen.”

Hoe kan de procesindustrie nog meer bijdragen om de wereld een stukje beter en duurzamer te maken?
“Door bijvoorbeeld een sterkere koppeling te leggen tussen voedseltransitie en energietransitie, en de vraag te stellen: hoe kunnen we zorgen dat de hele voedselketen energiezuiniger en energie-efficiënter werkt? Er valt nog voldoende winst te behalen door onder meer voedselverspilling tegen te gaan, met én een lagere carbonfootprint én meer biodiversiteitsbehoud én betere inkomens. De snel toenemende aandacht voor duurzaamheid biedt veel mogelijkheden voor Nederland, gezien onze innovatiekracht en rol als wereldspeler in de globale voedselsystemen.”

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners