Onnodige onkosten voorkomen met statutenwijziging

web Afbeelding statuten verticaal

web Afbeelding statuten verticaalDe statuten van de Machevo & Bulk Vereniging zijn gewijzigd. Dit was nodig omdat de oude statuten waren ingehaald door de realiteit en hierdoor niet juist omschreven wat Machevo doet. Door deze achterhaalde beschrijving dreigde het gevaar dat de vereniging belasting moest betalen vanwege activiteiten die zij niet eens uitvoert.

In de oude statuten nog dat Machevo zelf beurzen organiseert terwijl de vereniging tegenwoordig alleen anderen (zoals Jaarbeurs) actief meehelpt bij de organisatie van bijvoorbeeld Industrial Processing. Maar de omschrijving zoals hij was zou de vereniging belastingplichtig maken.

Zonde van het geld dat onze leden betalen natuurlijk en daarom besloot het bestuur te peilen of er een meerderheid was voor het actualiseren van de statuten. Het bestuur mailde de 108 leden, waarna twee derde aangaf voor te zijn. Een lid stemde tegen en de rest reageerde niet.

Een peiling over de mail is niet genoeg om de statuten te kunnen wijzigen, daarom is de benodigde bijeenkomst hiervoor gecombineerd met de excursie naar de Food Pilot. Daar stemden alle aanwezigen unaniem voor. Inmiddels is al het papierwerk geregeld en zijn de aangepaste statuten te lezen op het ledengedeelte van de website.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners