Middelpunt

Foto Yves Willems web01

Column Yves Willems, Optyl BVBA

Foto Yves Willems web01Met enige trots schrijf ik mijn eerste column voor Machevo & Bulk. Dit zet mij tevens eventjes in het middelpunt van de belangstelling. Dit was zeker het geval voor Nederland en België de voorbije weken. Ik denk dat we allen met gemengde gevoelens terugkijken op het bezoek van Obama aan Nederland voor The Nuclear Security Summit 2014, alsook voor zijn bezoek aan de Europese Unie in Brussel. Ik heb het dan vooral over de verhoogde veiligheidsmaatregelen alsook het totaal ontregeld verkeer. Aan de andere kant werden onze twee kleine landjes ineens het middelpunt van de wereld: alle tv zenders hebben over deze bezoeken bericht.

Maar buiten Obama hadden we beiden ook de eer om de Chinese president Xi Jinping te mogen ontvangen. Oost en West die samenkomen in de BeNeLux. Maakt dit ons nu tot het middelpunt van de wereld? En is het louter toeval dat dit in de BeNeLux gebeurde? Het internationaal strafhof is in Den Haag en de Europese Unie en de NAVA/NATO zetelen inderdaad in Brussel. Maar is dit alles een toeval of zit hier meer achter? Laten we maar een beetje chauvinistisch zijn en zeggen dat dit alles niet meer dan verdiend is, dat dit alles het resultaat is van noeste arbeid van generaties en generaties voor ons.

Nederland en België zijn al sinds eeuwen koplopers op verschillende gebieden zoals Mercator met het gedetailleerd opstellen van kaarten en Nicolaes Tulp met de anatomie. Meer recent de verregaande expertise op het gebied van water in al zijn facetten zoals Jan De Nul, Dredging International, Smit Tak en Boskalis. En laten we zeker onze kennis en ervaringen op het gebied van voeding en veehouderij niet vergeten. Kijk maar naar bedrijven zoals FrieslandCampina of Milcobel, ieder innovatieve koplopers binnen hun markt. Het is dan ook geen toeval dat de Chinezen speciaal naar Nederland komen om hier kennis op te doen voor de verbetering en opschaling van hun melkproductie. In de marge van deze bezoeken worden de o zo belangrijke vrije handelsakkoorden voorbereid en verder gefinaliseerd. Het hoeft geen verdere verduidelijking dat wanneer deze akkoorden rond zijn met zowel de VS als China, Europese bedrijven eenvoudiger en goedkoper kunnen exporteren buiten de EU.

En zo komen we dan bij een laatste tak, zijnde engineering. De moeilijke en uitdagende leef- en werkomstandigheden in de Lage Landen hebben er sinds het begin voor gezorgd dat we steeds verder moesten kijken, handelen en innovatief zijn. We hebben de strijd tegen het water gewonnen alsook deze tegen de economische crisis. Laat ons dan nu exporteren waar we goed in zijn en zo een beetje het middelpunt van de wereld worden. De leden en het bestuur van Machevo & Bulk staan alvast te trappelen om hiervan deel uit te maken.

Yves Willems

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners