Machevo: steeds meer hergebruik in procesindustrie

Web Omslag Onderzoeksrapport

‘Marktonderzoek toont dat toeleveranciers klant hierin moeten volgen’

Web Omslag Onderzoeksrapport
Steeds meer procesbedrijven hergebruiken producten en materialen. Van de bedrijven in de procesindustrie zegt 60% dat dit bij hen al plaatsvindt. Nog eens 15% verwacht in de toekomst hiermee aan de slag gaan. Dat blijkt uit het jaarlijkse monitoronderzoek dat wij samen met Jaarbeurs hebben uitgevoerd. Het rapport is begin juni opgestuurd naar onze leden.

Voor het onderzoek zijn tientallen bedrijven in en toeleveranciers aan de procesindustrie ondervraagd. “Om de procesindustrie in de toekomst duurzaam te kunnen laten groeien is het terugdringen van grondstoffen- en energieverbruik onvermijdelijk”, zegt voorzitter van Machevo Tom Pruymboom.”We moeten dus oog krijgen voor het thema circulaire economie.”

Circulaire economie vraagt om bredere focus
Het ideaal van een circulaire economie is dat geen eindige grondstoffen worden verbruikt en reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. De gebruikte energie moet van duurzame bronnen komen.

De thema’s die daarbij komen kijken, zoals energiezuinigheid en het terugdringen van afval, spelen bij onze leden minder dan bij hun klanten. De leden geven vaker aan dat de focus bij hen de komende jaren bij een betere service moet komen te liggen. Volgens Pruymboom doen de leden er verstandig aan hun focus te verbreden.

Kansen door betere ketensamenwerking
Een op de drie procesbedrijven geeft aan een sterkere ketensamenwerking te verwachten door de circulaire economie. Wat voor de een reststof is, kan voor de ander een nuttige grondstof zijn. “Dat schept kansen”, zegt Pruymboom. “Want als leveranciers van innovatieve oplossingen zijn we juist sterk in het samenwerken in de keten. Bijna 90% van onze leden heeft het afgelopen jaar samengewerkt met andere partijen om innovaties te ontwikkelen en te vermarkten.”

Goed jaar voor procesbedrijven
Het afgelopen jaar is voor veel Machevo & Bulk-leden een goed jaar geweest. De leden zagen een omzetgroei van gemiddeld 4%. Bijna een derde van onze leden haalde een omzetgroei van meer dan 10%. Dat succes is mede te danken aan het innovatieve karakter van de branche, want meer dan de helft van de leden heeft innovaties in de markt gezet die voor de klanten een betere kwaliteit opleveren, hogere betrouwbaarheid van equipment en meer flexibiliteit.

Verdere duurzame groei is mogelijk
Ook de afnemers (55%) geven aan dat leveranciers de belangrijkste samenwerkingspartner zijn als het om innoveren gaat. “Samen kunnen we ervoor zorgen dat de procesindustrie verder kan groeien zonder dat we een hypotheek nemen op de toekomst van onze kinderen”, concludeert Pruymboom. “Als we daarin slagen, krijgt het mooie groeicijfer van 2015 beslist nog vele jaren een vervolg.”

Interesse in  het rapport ‘Branche onderzoek Nederlandse Procesindustrie 2016’?
Machevo verstrekt het kosteloos en exclusief aan alle leden van de vereniging.  Bent u geen lid? Dan is een lidmaatschap het overwegen waard omdat dit tal van andere voordelen met zich meebrengt. Aanmelden kan via onze website of middels een mail aan info@machevo.nl.

Klik hier voor het artikel over ons marktonderzoek in BULK juni 2016.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners