Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een uitdaging

Hans5 4kant

Hans5 4kantColumn Hans Tangenberg, directeur HITMA Filtratie B.V.

Onlangs had ik een bespreking met de directie van een grote onderneming in de productie-industrie. Zij stelden vragen over maatschappelijk verantwoord (MVO) en duurzaam ondernemen. Men vroeg zich af wat wij als HITMA Filtratie aan hun beleid en strategie met betrekking tot MVO konden toevoegen.

Mens, maatschappij en milieu
MVO is bij bedrijven die duurzaam ondernemen geïmplementeerd in het beleid. Het bedrijf neemt zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van mens, milieu en bedrijfsvoering op basis van operationele bedrijfsactiviteiten. Bewuste keuzes in beleid en strategie met betrekking tot de 3 P’s: People, Planet en Profit, oftewel op sociaal, ecologisch en economisch gebied. Veel bedrijven gaan een stap verder. Ze zien nieuwe kansen op de markt, groeimogelijkheden en innovatieve technische oplossingen met voordelen voor mens, maatschappij en milieu. Wat weer voordelen oplevert voor bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten.

Uitdaging
De uitdaging bij MVO is de implementatie. Het moet een onderdeel zijn van de dagelijkse bedrijfsprocessen. Dat betekent dat bij iedere beslissing die wordt genomen ten aanzien van de bedijfsactiviteiten, men moet uitgaan van de MVO-gedachte en -filosofie. Dit geldt ook voor de toeleveranciers en servicepartners van deze ondernemingen en daar zit nu juist de uitdaging.

Ontzorgen
HITMA Filtratie besteedt veel aandacht aan het ontzorgen van haar klanten. We ontwikkelen activiteiten en systemen, waardoor we een waardevolle partner zijn voor producerende bedrijven die aandacht geven aan MVO en duurzaam ondernemen. Toch zijn het vaak juist de dagelijkse dingen die hieraan bijdragen, zoals:

  • Een filter toepassen dat een langere levensduur heeft, waardoor kostenreductie en minder milieubelasting ontstaan.
  • Toepassen van een hoog kwalitatief filter in een hydrauliek- en smeeroliesysteem, waardoor olie langer meegaat. Resultaat; minder milieubelasting en kostenreductie voor de onderneming.
  • Gebruik van de juiste kwaliteit filters in voedingsmiddelentoepassingen, waarbij we uitgaan van de eisen in deze industrie en de gezondheid van de uiteindelijke consument.
  • Het gebruik van een EDI-orderprocessingsysteem tussen de klant en HITMA Filtratie. Hierdoor worden geen (of veel minder) papier en inkt gebruikt.

Filteroptimalisatie
Vorig jaar hebben wij voor een klant in de chemische industrie een filteroptimalisatieproject uitgevoerd. Het bedrijf gebruikt de nodige zakkenfilters in een proces met zwaar toxische vloeistof. De filterzakken worden vervangen door operators in speciale pakken en met gebruik van beschermende ademlucht. Zorg voor het milieu, persoonlijke bescherming (ARBO) en operationele belasting bij het vervangen van de filterzakken tijdens productie speelden bij dit project een grote rol.

De oplossing
Wij hebben voor dit proces de oplossing geboden door de bestaande filterhuizen, conform de technische eisen, te modificeren, meerdere filterhuizen in duplex-opstelling te plaatsen, vervangings-/spoelvloeistof toe te passen voor het “schoon” vervangen van filters en het toepassen van filters met een veel groter filteroppervlak, zodat ze langer meegaan.
Voor de klant heeft dit direct geresulteerd in:

  • Minder milieuproblemen;
  • Bescherming van de operators;
  • Verbetering van arbeidsomstandigheden;
  • Continuïteit van de productie;
  • Aanzienlijke kostenbesparing.

De interne motivatie voor dit investeringsvoorstel was snel en eenvoudig. De klant heeft zijn MVO-beleid hier tegenaan gehouden en de beslissing was snel genomen. MVO creëert mogelijkheden. Het is zeker geen struikelblok, maar een uitdaging met goede mogelijkheid voor procesoptimalisatie en kostenbesparingen.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners