Kostenloos symposium: “Bedrijfsafval, de volgende stap in meer besparen op kosten”

De afvoer van afval bij bedrijven blijft een punt van aandacht gezien de kosten en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De Circulaire Economie leert ons dat door het sluiten van kringlopen er juist geld is te verdienen. En dat is ook zo bij bedrijfsafval.

Bedrijven scheiden nu hun afval en voeren het zo optimaal mogelijk af. Maar, er blijken nog veel meer besparingen en inkomsten haalbaar te zijn. Dit gratis symposium, dat plaatsvindt op dinsdag 24 mei 2016, geeft u de mogelijkheid om kennis hierover op te doen en de nieuwe ontwikkeling te zien van organisaties die hierin veel mogelijk maken.

Programma

13.00 – 13.30 Inloop met koffie en thee
13.30 – 14.10

“Afvalmanagement in het bedrijf: tips uit lopend
onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Holland”,
door Jan-Henk Welink
14.10 – 14.30

“Monitoren afval met milieubarometer als aanpak voor
afvalpreventie” door Adriaan van Engelen, Stichting
Stimular
14.30 – 15.00 Pauze met koffie en thee
15.00 – 15.20

“Geen genade voor verspilling”, door Laurens Groen,
Milgro
15.20 – 15.40

“Manage2Zero aanpak in combinatie met Digiwaste”
door Theo van Kuijck / Jaco ter Steege , ReWaste
15.40 – 16.00 “Verborgen verspilling”, door Pieter Reus, OnsBuro
16.00 – 18.00 Borrel

Doelgroep
Het symposium is geschikt voor bedrijven uit de industrie, logistiek, handel, diensten, universiteiten, NGO’s en overheden (rijksoverheid, provincie en gemeente). Het symposium is niet gericht op afvalverwerkers, -inzamelaars, recyclers, adviesbureaus en consultants.

Datum en plaats
Het symposium vindt plaats op dinsdag 24 mei 2016 in collegezaal E van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) aan de Technische Universiteit Delft. De zaal is dit keer niet heel erg groot. Daarom zal voorrang worden gegeven aan bovengenoemde doelgroep.

Netwerklijst
Voor het netwerken wil de organisator graag in een lijst met uw naam, adres en telefoonnummer opstellen. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u dat per e-mail aangeven. Enkele dagen voordat de masterclass van start gaat, wordt de netwerklijst rondgestuurd met een uitgebreide routebeschrijving.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar J.H.Welink@tudelft.nl, met onderwerp ‘Kostenloos symposium: “Bedrijfsafval, de volgende stap in meer besparen op kosten voor MVO en richting de Circulaire Economie”.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners