Internationale bijeenkomst voor bulkverenigingen tijdens Powtech 2023

Tijdens de POWTECH-beurs werden vertegenwoordigers van internationale bulkgoederenverenigingen uitgenodigd voor een inspirerende bijeenkomst, georganiseerd door onze Duitse partner DSIV. De bijeenkomst was een uitstekende gelegenheid voor een levendige uitwisseling van ideeën, inzichten en herkenning. Namens Machevo & Bulk Vereniging vervulde onze voorzitter, Perry Verberne, een actieve rol in het programma.

Verder spraken Ferran Simón van de Spaanse vereniging Techsolids, Russell Davies namens de SHAPA-vereniging uit Verenigd Koninkrijk en DSIV-president Tom Henning.

De onderwerpen die werden aangedragen toonden opvallende overeenkomsten in de uitdagingen waarmee alle verenigingen te maken hebben. Een kernonderwerp was het groeiende tekort aan geschoolde arbeidskrachten en de noodzaak om jonge werknemers aan te trekken. Verschillende maatregelen werden besproken om deze kwestie aan te pakken, waaronder innovatieve programma’s en al vroeg beginnen met het wekken van interesse voor technologie bij de jeugd, zelfs al vanaf groep 1 (kleuterschool). Tom Henning lichtte ook de DSIV-campagne toe, gericht op samenwerking met universiteiten en opleidingscentra, om jonge studenten en stagiairs te betrekken via speciaal toegespitste evenementen en gratis lidmaatschap.

Een ander belangrijk onderwerp dat naar voren kwam, was de rol van digitalisering in de bulkgoederenindustrie. De discussies concentreerden zich op de toekomstige inzet van machine learning en kunstmatige intelligentie in de industrie, en welke invloed dit zal hebben op bedrijven.

Kortom, de bijeenkomst bood een waardevol platform voor het delen van inzichten en het smeden van sterke banden tussen internationale verenigingen in de bulkgoederensector.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners