Integratie van World of Technology & Science en Industrial Processing

WOTS 2016 logokopie

WOTS 2016 logokopieDe beurs Industrial Processing wordt vanaf de eerstvolgende editie in 2018 georganiseerd door FHI en FEDA. Deze verenigingen organiseren ook de World of Technology & Science. In de markten van industrie, wetenschap en zorg komen technische disciplines al geruime tijd samen. Bezoekers aan vakbeurzen krijgen daardoor een bredere interesse en zij zoeken de combinatie van goed aangesloten vakgebieden. Met Jaarbeurs is afgesproken dat beide beurzen de komende jaren in Utrecht hun thuisbasis zullen hebben, om een volledig geïntegreerde beurs aan de bezoekers te bieden.

Op 10 maart 2017 worden potentiële exposanten bij de opzet van de beurzen betrokken om het synergetische effect van integratie verder te vergroten. Zij kunnen dan al inhaken op projecten en seminars, die georganiseerd worden voor diegene waar het om gaat: de bezoeker!

Bij de World of Technology & Science en Industrial Processing wordt de nadruk gelegd op World of Laboratory, World of Motion & Drives, World of Electronics, Industrial Processing en World of Automation. De beursvloer wordt opgedeeld in diverse werelden. Iedere wereld profileert zich op een unieke wijze naar de eigen doelgroepen, waarbij de samenstelling van de hallen een natuurlijke overgang aan bezoekers biedt.

De geïntegreerde aanpak komt ten goede aan de bezoekers. Het aanbod op de beursvloer en de inhoud van projecten of seminars sluiten aan op de doelgroepen van Industrial Processing en de World of Technology & Science. Zodoende komt de bezoeker centraal te staan en biedt de inhoud concrete toegevoegde waarde.

Krachten bundelen
De brancheorganisaties Machevo & Bulk, FEDA en FHI hebben samen met Jaarbeurs krachten gebundeld om de integratie van de vakbeurzen te realiseren. Rob Hommersen, voorzitter van de FEDA: “Tegenwoordig ligt de focus van een technisch manager niet op een deelgebied als aandrijftechniek of automatiseren. De gezamenlijke operationele technologie voor een industrieel proces is van belang. Dat wil je ook op een beurs zien.”

De voorzitter van Machevo & Bulk, Tom Pruymboom, eert de focus en het commitment: “Voor de totale natte en droge procesindustrie biedt deze integratie van beurzen grote voordelen. Alle gewenste technologie in de procesindustrie sluit nu automatisch op elkaar aan in een beursbezoek.”

De voorzitter van FHI, Willem van Raalte, stelt: ‘dat het er om gaat technologie tastbaar te maken voor de bezoeker. Dat doen we met sterke kennisoverdracht in seminars, levendige projecten en cluster paviljoens op de beursvloer.’

Hoogste prioriteit
CEO Albert Arp van Jaarbeurs: “De twee voorgaande edities van co-locatie hebben aangetoond, dat intensievere samenwerking synergetisch kan werken. Live ontmoetingen hebben nadrukkelijk onze hoogste prioriteit. Door het bundelen van de talenten en kwaliteiten van alle betrokken organisaties, ontstaat een sterke beursweek met technologie voor industrie, wetenschap en zorg.”

Klik hier om u aan te melden voor de bijeenkomst op 10 maart.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners