Industrial Processing vijfde WoTS wereld

IP editie 2016

Eigen identiteit om de keten te sluiten

Het heeft wel iets van de EU, de Europese Unie. Na de vorming van WoTS, de World of Technology & Science, met drie werelden, een soort ‘motorblok’, sloot eerst een vierde wereld aan, Motion & Drives, en nu is de kogel door de kerk wat betreft Industrial Processing. Dat betekent dat vijf branchebesturen elkaar gevonden hebben in een samenwerking die in het najaar van 2018 resultaat moet opleveren: een succesvolle WoTS beurs, met daaraan integraal gekoppeld de beurs Industrial Processing. Het is als bij de EU, ‘met behoud van eigen identiteit’.

Motivatie en verwachtingen worden duidelijk in gesprekken met de verantwoordelijke bestuurders van FHI, voor industriële elektronica, industriële automatisering en laboratorium technologie, van Feda, voor Industriële Automatisering en Motion & Drives en speciaal van Machevo & Bulk voor Industrial Processing. Een kennismaking met Tom Pruymboom, managing director Ziemann Holvrieka en voorzitter van Machevo & Bulk en met Perry Verberne, managing director Van Beek Schroeftransport Systemen en bestuurslid van Machevo & Bulk Vereniging.

“De aanleiding om met FHI te gaan praten was een discussie over de datum waarop Industrial Processing zou moeten plaatsvinden”, is de aanzet die Tom Pruymboom maakt op de vraag ‘Hoe is het zo gekomen?’. “Wilden we tegelijk met de verpakkingsbeurs exposeren, dan zouden we naar het voorjaar moeten verhuizen. Uit een rondgang langs de bij de vereniging aangesloten bedrijven bleek dat men daar niet voor voelde.” Perry Verberne: “We waren er wel van overtuigd dat we iets moesten veranderen. We waren niet tevreden over de editie 2016 van de beurs.” “Intussen maakten we kennis met de FHI-aanpak en zagen we hoe de samen­ werking van FHI met Feda verliep. Dat sprak ons aan, vanuit de gedachte dat we voor onze leden de continuïteit van de beurs hebben te waarborgen.” Pruymboom spreekt, samen met Verberne met enthousiasme over de contacten met FHI. “We zijn erg gecharmeerd van de FHI-aanpak.”

Wat is daar dan zo anders aan?
“Vooral de zelfwerkzaamheid van de leden, exposanten, in wisselwerking met de orga­ nisatie, het bureau van FHI. Thematische standconcepten waarin bedrijven samen iets moois neerzetten dat bezoekers aanspreekt.” Pruymboom heeft gezien dat die aanpak werkt bij WoTS. “Het werken met een beurscommissie waar de bedrijven zelf in deelnemen en verant­ woordelijkheid nemen, dat is ook nieuw voor ons” erkent Verberne.

De ervaringen van Feda, sinds 2014 partner van FHI in de organisatie van WoTS, zijn leerzaam. Rob Hommersen, voorzitter van Feda en CEO van Endress+Hauser Naarden, praat daar over mee. “Voor Feda was de eerste keer een sprong in het diepe en voor FHI denk ik ook. De tweede keer ging het alweer een stuk beter. Het was in het begin best lastig om iedereen mee te krijgen, om duidelijk te krijgen dat je als exposant allerlei zaken zelf moet doen om succesvol te kunnen zijn. De aan de zijlijn kritisch afwachtende houding moest er uit.”

Overigens is ook Hommersen heel enthousiast over de ontwikkelingen. “Met PI er bij kunnen we de hele keten zichtbaar maken. Daarmee wordt het geheel veel aantrekkelijker voor de bezoeker. Als de klant het hele palet krijgt voorgeschoteld, dan inspireert hem dat.”

Wat vinden de FHI-bestuurders er van?
FHI-Federatievoorzitter Willem van Raalte is zelf jarenlang voorzitter geweest van de branche laboratorium technologie. “Voor de lab branche is het niet met alle segmenten direct een één op één relatie, met bijvoor­ beeld aandrijfsystemen of machines voor de voedingsmiddelenindu­ strie. Maar laboratorium technologie, analysetechniek, is wel wezenlijk, overal in de verschillende aanpalende doelgroepen van de verschillende werelden, ook Motion & Drives en zeker Industrial Processing. Kijk voor industriële automatisering is de link het meest natuurlijk en profijtelijk. Maar ook de elektronicabranche wint hierbij, die is overal onmisbaar als enabler. Via ontwikkelingen als microreactoren zien we een toekomst waarin de integratie nog veel verder gaat. Klanten vragen daar om. De ontzuiling gaat verder, zeker in de technologie.”

Wat verwachten de heren van de komende editie van WoTS, samen met Industrial Processing?
“We hebben niet de ambitie om een rol te gaan spelen zoals de Duitse beurzen, die mensen uit de hele wereld trekken.” Tom Pruymboom blijft nuchter. “Door de synergie die we nu aanbrengen verwachten we de beurs overeind te kunnen houden en wellicht pakt het voor de expo­ santen voordelig uit, zeker in de kosten/baten verhouding. Belangrijk blijft natuurlijk dat de identiteit overeind blijft, naar de doelgroepen, voedings­ middelen- en chemische industrie.” Perry Verberne verwacht dat “de neergang wordt omgedraaid”. FHI penningmeester Jan de Vries is opti­ mistisch. “De klanten zullen nu zeker blijven komen. De aantallen zullen het uitwijzen.”

“Business is done between people” is de one-liner van Rob Hommersen, om aan te geven dat elkaar ontmoeten op beurzen belangrijk blijft. Maar het gezegde kan ook betrokken worden op het proces van komen tot samenwerking. Alle betrokkenen erkennen dat. “Als mensen hebben we een click met elkaar. – Je moet elkaar ‘gunnen’. – We vertrouwden elkaar ook in het proces.”

Jaarbeurs Utrecht verdient ook alle lof volgens de mannen. “Het getuigt van visie van de Jaarbeurs directie dat men ons de ruimte heeft gegeven voor deze samenwerking.” Door de organisatie van het evenement uit handen te geven aan het bureau van FHI, bewijst ook die partner dat
er vertrouwen is. Het aloude adagium van FHI, ‘van, voor, door en met de lidbedrijven’ krijgt weer meer wind in de zeilen. Het is de bewezen formule voor continuïteit op basis van voortdurende aanpassing aan de tijd en de markt, de bedrijven zelf dus.

Bron
Vakblad: Signalement 03/2017
Tekst: Kees Groeneveld

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners