Het verleden laat ons zien wat de klant van de toekomst wil

Column door Chris van der Lande, Van Beek Schroeftransport B.V.

Hoe zal ons vakgebied zich ontwikkelen, wat zullen onze klanten de komende 5 tot 10 jaar gaan doen, wat zullen de ontwikkelingen zijn, hoe kunnen we erop inspelen? Een moeilijke vraag die misschien gedeeltelijk beantwoord kan worden door te kijken naar het verleden. Hoe heeft de branche zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Scribent heeft 35 jaar ervaring in de poeder-business en heeft derhalve in dat opzicht een onderbouwde maar mogelijk omineuze visie.

In retrospectief vallen een aantal zaken op.

In algemene zin geldt dat:

 • Het bedrijfsleven sterk verjuridiseerd is; werden in het haast idyllische verleden zaken geregeld op basis van handdrukken en elkaar in de ogen kijken, nu gaat een overeenkomst vergezeld van allerlei bijna infame, hautaine documenten die apocriefe juridische zekerheid menen te kunnen garanderen voor een ‘perfecte’ levering, quod non. Consequentie daarvan is dat persoonlijke relaties minder belangrijk zijn geworden. De steeds toenemende digitalisering van klantcontacten versterkt dit laatste verschijnsel nog.

 • Een tweede aspect is dat het kwaliteitsniveau steeds hoger gaat liggen, de klant eist een technisch hoogwaardiger product. In analogie met de auto: nam de klant in het verleden genoegen met handbediende ramen, nu moeten het minstens elektrische bediende ramen zijn.

 • IT ervoor zorgt dat onze klanten

  • steeds beter geïnformeerd zijn over de aanbiedersmarkt en

  • steeds snellere reactietijden durven te vragen

Specifiek voor onze bedrijfstak geldt dat :

 • Er onder onze klanten een steeds sterkere concentratie plaats vindt, er komen minder maar wel grotere klanten.

 • Onze klanten meer besteden aan verbeteringsprocessen dan aan uitbreiding of nieuwbouw

Als we bovenstaande ontwikkelingen van de afgelopen jaren extrapoleren, kunnen we orakelen:

 1. Dat digitalisering een steeds belangrijkere rol gaat innemen in ons gehele bedrijfsproces. In de aandacht van het management verdient de digitale component daarom minstens net zo veel aandacht als de klassieke componenten zoals personeelszaken, financiën, marketing etc.

 2. Dat als we de steeds grotere en potentere klant willen binden, dit slechts kan geschieden op basis van kwaliteit en toegevoegde waarde. De leveranciersselectie en ballotage zal geschieden op basis van kwaliteit.

 3. Dat het ‘formele, juridische’ aspect rond een order steeds complexer en belangrijker wordt en wij daarop zullen moeten anticiperen door hiervoor expertise in te huren en onze organisatie erop in te richten.

 4. Dat we geografisch steeds verder moeten reiken om onze waar te slijten als we voor nieuwbouwprojecten gaan.

Het inhaken op deze aspecten is een grote uitdaging. Ik wens U en onze gehele branche daar veel succes bij.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners