Groei van de Machevo & Bulk Vereniging in oktober versneld

nieuwe leden 2011

nieuwe leden 2011 Met het vallen van de bladeren vallen ook meestal de vruchten van de bomen. De herfstmaand oktober is voor de vereniging dan ook erg vruchtbaar geweest. Maar liefst vijf nieuwe leden werden bij de Machevo & Bulk Vereniging verwelkomd: Donaldson Nederland BV, Heroma Beheer BV ( A.S.E. BV en V.C.C. BV), NV Nuon Energy, OPTYL BVBA, Vlint Holding (Nedfilter, Climexx en Insolids) en Wissekerke Techniek B.V.
Het aantal nieuwe leden voor 2011 bedraagt in totaal 18!

“De Machevo & Bulk Vereniging is het platform bij uitstek voor ons als Nuon om partners te vinden met kennis van zaken. Een platform waar je met vakgenoten op het gebied van solids handling & processing dezelfde taal spreekt waardoor goede ideeën leiden tot succes. Er is een grote behoefte aan innovatieve ideeën en technieken om het gebruik van biomassa naar een hoger plan te brengen. De energiesector en dus ook Nuon heeft hier het afgelopen decennium veel in geïnvesteerd en samenwerking gezocht met de procesindustrie om te komen waar we nu zijn. Voor een economische schaalvergroting van bestaande en nieuwe technieken zal de samenwerking tussen de sector en de procesindustrie nodig blijven. Deze samenwerking zal de ruggengraat worden van de duurzame energievoorziening en de noodzakelijke emissiereductie” aldus de heer Marinus Hartman, Engineer Solid Handling & Processing bij NV Nuon Energy. Hij maakte kennis met de vereniging en haar leden tijdens de excursie naar de Amercentrale op 27 september jongstleden.

Ook de heer Ron van de Weerd, Algemeen Directeur van Heroma Beheer BV meldde zich na de excursie aan als nieuw lid. “De vereniging spreekt mij aan doordat deze actief door en voor de leden geleid wordt. De bijeenkomsten die ik bijgewoond heb en de informatie die ik ontvangen heb bevestigen dit. Een vereniging waar frisse ideeën uitgewisseld worden en waar krachten gebundeld worden om de klanten van dienst te zijn. Dat is ook de manier van denken en handelen van onze werkmaatschappijen VCC BV en A.S.E. BV ( Appendages Service & Engineering). Daarom passen we bij de Machevo & Bulk Vereniging en zijn wij lid geworden!”.

Ook voor de Vlaamse procesindustrie betekent de Machevo & Bulk Vereniging hét netwerk voor de procesindustrie. “Na een schitterende Solids beurs en een aangenaam bezoek aan de Amercentrale, was het voor ons duidelijk dat de Machevo & Bulk Vereniging de nodige expertise en contacten heeft die wij nodig hebben om ons doelpubliek te bereiken”, opperde de heer Yves Willems, zaakvoeder van OPTYL BVBA uit België.

Zo heeft ieder nieuw lid een eigen beweegreden. De heer Ron Valk, Territory Manager bij Donaldson Nederland BV formuleert zijn motivatie als volgt: “Het lidmaatschap van de Machevo & Bulk Vereniging lijkt ons een ideale mogelijkheid om de wensen en eisen van de procesindustrie beter te leren begrijpen. Dit kan op lange termijn alleen maar resulteren in een samenwerking met een hoge toegevoegde waarde voor alle betrokken partijen”.

De meeste bedrijven actief in de procesindustrie kennen ‘De Machevo’ al jaren, de vereniging bestaat immers al ruim 50 jaar. Zo was de vereniging ook bij de heer Jan Hannink, directeur van Vlint Holding (Nedfilter, Climexx en Insolids) al langere tijd bekend. “Wij kenden de Machevo Bulk vereniging natuurlijk al geruime tijd maar het was er bij ons niet van gekomen om lid te worden van de vereniging. In 2010 kwamen we met de Machevo intensiever in contact toen wij tijdens de beurs Industrial Processing te Utrecht met ons product BFM Fittings de ‘Innovator Status’ voor de Proces Innovatie Prijs van de vereniging behaalden. Onlangs hebben wij deelgenomen aan de excursie bij de Amercentrale die door de Machevo was georganiseerd. De sfeer tijdens deze excursie en de benadering van de technische aspecten sprak ons dermate aan dat wij tijdens deze excursie hebben besloten om lid te worden. Wij hopen onze bijdrage aan de vereniging te kunnen leveren en zien met belangstelling uit naar een kennismaking met de leden”.

In 2011 mocht de vereniging maar liefst 18 nieuwe leden verwelkomen:
nieuwe leden 2011

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners