FHI en FEDA nemen organisatie Industrial Processing over

Om de tweejaarlijkse beurs Industrial Processing nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers én exposanten, intensiveert Machevo de samenwerking met de brancheorganisaties FHI en FEDA. Dit maakt een verdere integratie met de beurs World of Technology & Science mogelijk. Industrial Processing is en blijft in handen van Jaarbeurs.

FHI en FEDA organiseren World of Technology & Science (WoTS), dat in 2014 en 2016 al gelijktijdig met Industrial Processing in Jaarbeurs werd gehouden. Voor de markt in de industrie, wetenschap en zorg ontstond zo een eenduidig en herkenbaar moment. Beide beurzen profiteerden van gezamenlijke bezoekerswerving en inhoudelijke programmering. De samenwerking beviel zo goed dat volledige integratie nu een logisch vervolg is.

Eigen ‘wereld’ voor Industrial Processing?
Bij WoTS heeft iedere branche een eigen duidelijk herkenbaar gebied. Zo zijn er de World of Laboratory, World of Motion & Drives, World of Electronics en de World of Automation. De bedoeling is dat Industrial Processing wordt ondergebracht in een nieuwe, eigen ‘world’, wellicht de ‘World of Industrial Processing’? De organisatie heeft deze titel nu in overweging.

De nieuwe aanpak houdt onder meer in dat FHI de verkoop overneemt. Door een eenvoudigere stroom van de ene ‘wereld’ naar de andere, kunnen exposanten een grotere bezoekersstroom verwachten.

Deelnemers bijgepraat
Op 10 maart jl. werden potentiële exposanten in het Auditorium van Jaarbeurs bijgepraat over de nieuwe opzet en de synergetische voordelen die deze biedt. “De opkomst was groot, hetgeen een goed gevoel geeft over de betrokkenheid van de beurzen en de punten die we willen evalueren voor een nog betere editie”, blikt Machevo-voorzitter Tom Pruymboom terug. FHI doet als organisator van de WoTS altijd na de beurs een enquête. “Deze leverde een goede bijdrage aan de inzichten en de daaruit volgende discussie over de verwachtingen van de beurs en in hoeverre deze waren uitgekomen”, vertelt Pruymboom. FHI heeft haar zaakjes goed voorbereid. De organisatie speelde goed in op de op- en aanmerkingen uit het publiek.”

Aan de slag voor IP 2018
Specifieke aandacht ging dit keer uit naar IP en was er ook een separate bijeenkomst voor de IP-standhouders georganiseerd. Paul Petersen, voorman van FHI was bekend met de ‘lessons learned’ van IP2016. “Hij heeft veel ruimte geboden voor de opmerkingen van de deelnemers aan de bijeenkomst om vooral goed aan de slag te kunnen gaan voor de editie 2018”, zegt Pruymboom.

Op de bijeenkomst kwamen onder meer de ‘Fabriek van de toekomst’, de halindeling, de samenhang met WoTS en natuurlijk de Machevo collectieven zoals ‘hotspots’ of paviljoen ter sprake.

Bent u er de volgende bijeenkomst bij?
De volgende bijeenkomst staat gepland op 14 juni 2017. De beurscommissie praat dan verder over integratie, eigen identiteit, herkenbaarheid en meer. Uiteraard kunt u er vanuit gaan dat de commissie goed zal waken over de typische aspecten die IP bekendmaken. Er is nog plek voor een deelnemer in de beurscommissie. U kunt zich nog melden om hierin deel te nemen. Voor meer info kunt u terecht bij het secretariaat.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners