FedEC werpt op Industrial Processing licht op de potenties van de all electric factory

footer logo

Energieverbruik procesindustrie verduurzamen

footer logoNederland zou een enorme slag kunnen maken wat betreft de reductie van CO2-emissie. De industrie moet dan overstappen op elektrisch aangedreven machines en installaties. De stroom hiervoor moet dan uit duurzame energiebronnen komen. Is de all electric factory een utopie? De energie consultants van FedEC besteden hier aandacht aan op het Energie Plein op Industrial Processing.

Op het FedEC Energie Plein tijdens Industrial Processing (4 tot en met 7 oktober Jaarbeurs Utrecht) is de all electric factory een belangrijk onderwerp. Stel dat een hele procesinstallatie of voedingsmiddelenfabriek op hernieuwbare stroom draait, dan zijn we af van CO2-emissies. Als gedachte is dit niet verkeerd, denkt Ron Ongenae, een van de FedEC energie consultants en directeur/senior adviseur bij Epro Consult. De praktijk is echter weerbarstiger, zullen de energieadviseurs en de sprekers op Industrial Processing aantonen. “Er zijn processen waarbij de all electric factory kan, maar nog niet voor alle processen. En de technologie is nog niet wijd verbreid”, steekt Ron Ongenae van wal.

Technische en financiële haalbaarheid
De energieadviseurs van FedEC merken elke dag dat de Nederlandse proces- en voedingsmiddelenindustrie bereid is duurzamer om te gaan met energie. Duurzaam produceren staat hoog op de agenda. De sector is bereid hierin te investeren. Maar, producerende bedrijf moeten op de technologie kunnen rekenen. En de technologie is nog niet zover dat je daarmee alle vragen in de industrie kunt beantwoorden. “Stoom opwekken kan misschien tot 50 bar, maar dan loop je tegen de grenzen aan”, geeft Ron Ongenae als voorbeeld. Een bijkomend praktisch probleem is dat er te weinig duurzaam opgewekte energie beschikbaar is. Daarnaast speelt de prijsstelling van de systemen en de energie zelf een rol. De financiële haalbaarheid is minstens zo belangrijk als de technische. “Bedrijven willen, voordat ze investeren in nieuwe technologie, zeker zijn dat deze werkt, betrouwbaar is en financieel haalbaar. Innovatieve bedrijven zijn best bereid risico te nemen, maar niet oneindig veel.” FedEC denkt dat de oplossing voor dit dilemma van twee kanten moet komen. Aan de ene kant moeten leveranciers en energieadviseurs en gebruikers van de technologie op dit punt meer samenwerken, meer kennis uitwisselen. Aan de andere kant ligt er een rol voor de overheid. Ron Ongenae: “De overheid moet innovatieregelingen niet alleen richten op onderzoek, maar ook op bedrijven die hun nek durven uit te steken. In het begin zijn investeringen in nieuwe technologie risicovoller en duurder. Help de pioniers om deze risico’s te verminderen.”

Sneller en minder risicovol verduurzamen
De all electric factory is voor de Nederlandse procesindustrie vooralsnog toekomstmuziek. De energieadviseurs denken dat de procesindustrie met andere oplossingen sneller en minder risicovol het energieverbruik kan verminderen en verduurzamen. Meerdere wegen leiden naar Rome; één oplossingsrichting bestaat niet. Eén route loopt via de biobased economy met in het verlengde hiervan de circulaire economie. De procesindustrie krijgt de komende tijd meer te maken met de biobased economy. Bijvoorbeeld smeermiddelen gemaakt van biologische oliën. Biogas is net zo goed een duurzame, alternatieve energiebron, waarmee de bestaande installaties behouden kunnen blijven. “Probeer ook grondstoffen en reststromen zo hoogwaardig als mogelijk te houden. Nevenstromen vinden nu vaak hun weg naar laagwaardige toepassingen, wellicht zitten er nog grondstoffen tussen waar je toegevoegde waarde aan kunt geven”, oppert Ongenae. Tijdens de presentaties op het Energie Plein op Industrial Processing zullen meerdere experts hierover spreken. Ze zullen de mogelijkheden toelichten, de trends duiden maar ook grenzen stellen. Want biobased is goed, maar het heeft geen zin om grondstoffen uit de voedselketen weg te halen om te verbranden in de procesindustrie. “We moeten geen grondstoffen uit de voedselketen weghalen als dat tot tekorten op de grondstoffenmarkt voor voedingsmiddelen leidt”, aldus Ongenae. En ook hier geldt: alternatieven voor fossiele brandstoffen moeten ook in economisch opzicht een gezonde rol kunnen spelen. “Als het prijsverschil in het eindproduct te groot wordt, koopt de consument in landen die tegen lage kosten produceren”, waarschuwt de energieadviseur. FedEC laat tijdens de beurs enkele sprekers aan het woord die op een goede manier bezig zijn met de biobased economy, zonder dat daarvoor overheidsbemoeienis nodig is.

Energie- en waterbesparing
Energiebesparing staat niet op zichzelf. Vaak gaat energiebesparing samen met waterbesparing. Ook dat thema komt op het Energie Plein terug, bijvoorbeeld via membraamtechnologie en nieuwe zuiveringstechnieken. Optimalisatie van het waterverbruik heeft namelijk direct gunstige gevolgen voor het energieverbruik en dus de kosten. “En op duurzaamheid”, voegt Ron Ongenae er nog aan argument aan toe. Water wordt immers een schaarse grondstof.

Internet of things
Energiebesparen begint met goed energiebeheer. Weten waar de energieverbruikers in het proces zitten. Op dit punt hebben de FedEC energieadviseurs hoge verwachtingen van internet of things. Vandaar dat in de presentaties op het Energie Plein ook dit thema aan bod komt. Ron Ongenae: “Het gaat ons niet om een eenmalige energiebesparing, maar hoe we energiebeheer kunnen verankeren in het bedrijf. Dat begint met weten waar energie naar toe gaat, nagaan waar afwijkingen ontstaan.” Dat kan via nieuwe software goed gevolgd worden. Internet of things maakt het volgen op componentniveau mogelijk. En dat sluit aan op de ISO 50.001 norm, de norm voor energiemanagementsystemen. Big data komt dan ook om de hoek kijken, alhoewel Ron Ongenae dat nog als een stap voor de toekomst bestempelt. “We zien dat er meer kan gebeuren met data die we uit de systemen halen. Diagnostiek van het proces raakt ook de doorzet en de productkwaliteit. Daar kunnen we nu al veel meer mee doen dan we denken, maar big data analyses, dat is echt nog toekomstmuziek.”

Tijdens Industrial Processing delen dagelijks experts hun kennis en visie op het FedEC Energie Plein. De presentaties zijn voor bezoekers van de beurs gratis toegankelijk.

Bestel eenvoudig uw gratis toegangskaarten
Industrial Processing is dé beurs om te netwerken met andere bedrijven uit de procesindustrie en daar kunt u ook bij zijn! Uw gratis toegangsbewijs voor Industrial Processing 2016 bestelt u eenvoudig door u hier te registreren. Zo loopt u tijdens uw beursbezoek direct de beursvloer op en hoeft u niet te wachten bij de registratiebalie.

Button Vraag toegangskaarten aan

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners