Erelidmaatschap voor aftredend Machevo bestuurslid Daan Hoogwater

Bij de laatste algemene ledenvergadering tijdens Machevo Connect eind 2022 is aftredend bestuurslid Daan Hoogwater benoemd tot erelid van de Machevo & Bulk Vereniging. Zijn inzet, kennis en kunde zijn sinds zijn betrokkenheid bij Machevo in de jaren ’70 en vanaf zijn aantreden als bestuurslid in 2008 buitengewoon waardevol geweest.

(Foto: Sam Rentmeester/FMAX)

Ir. D.A. (Daan) Hoogwater (1944) studeerde in 1969 in Delft af in scheikundige technologie en trad direct daarna bij die afdeling van de TUD in dienst als promotieonderzoeker en docent. Hij werd gevraagd in het dagelijks bestuur van de vakgroep Organische Chemie en werd later gekozen in de Universiteitsraad en in de Ondernemingsraad, waarvan hij tussen 1999 en 2004 voorzitter was. In 2009 nam hij formeel afscheid van de universiteit en richt zijn eigen bedrijf Hoogwater Consultancy op, maar bleef op diverse manieren verbonden aan de TUD.

Onafhankelijk en gedistingeerd
Al sinds de jaren ’70 is de heer Hoogwater als adviseur met het bestuur van Machevo verbonden. Op 18  december 2008 neemt hij officieel het bestuurlijke stokje over van de heer Chris van der Lande. De heer Do Tolsma draagt op dat moment de voorzittershamer over aan Amando Turba, maar blijft als adviseur betrokken bij Machevo. Tolsma, oud-voorzitter van Machevo: “Al 35 jaar geleden werkte ik samen met Daan Hoogwater en heb hem altijd ervaren als een zeer gewaardeerde persoonlijkheid, bijzonder aardig, intelligent en sympathiek. Mij staat scherp bij dat hij vanuit zijn ervaring bij de TU een goede technische denker is en op een onafhankelijke manier zijn argumenten goed en gedistingeerd kan onderbouwen. Daan was altijd de hele week op het kennisplein op de beurs, coördineerde het van opbouw tot afbouw, haalde alle hoog technische informatie van het bedrijfsleven. Hij was er altijd. Daan Hoogwater verdient een erelidmaatschap, daar sta ik 100% achter.”

Onmiskenbare rol
Daan Hoogwater zat in de jury van de proces innovatie prijs (wat vroeger de Machevo Technologie prijs heette) en voorzag het bestuur van juridische en bestuurlijke adviezen. Hoogwater kent de branche al jaren en heeft de hele ontwikkeling van de vereniging meegemaakt van exposantenvereniging tot aan nu. Zo is Machevo in de jaren 50 de grondlegger geweest van de Industrial Processing beurs. Oud-bestuurslid Cornelis Berkhout herinnert zich Hoogwater nog als een man vol levensvreugde: “Een markant persoon, zowel in zijn privéwereld als die op de TUD en binnen de Machevo vereniging.” Wegens gezondheidsredenen heeft de heer Hoogwater zijn oorkonde tijdens de Algemene Ledenvergadering niet in ontvangst kunnen nemen. De voorzitter, bestuursleden, oud-bestuursleden en oud-voorzitters van Machevo Bulk & Vereniging danken Hoogwater met het erelidmaatschap voor de onmiskenbare rol die hij innam bij de ontwikkeling van de vereniging.

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners