Druk bezochte Algemene Ledenvergadering 2012

Machevo1 Bulkgids - kopie 640x399

Machevo1 Bulkgids - kopie 640x399Met 86 deelnemers houdt de Machevo & Bulk Vereniging de stijgende lijn vast. Relaties, aspirant-leden en relaties kwamen op 27 november jl. naar de Algemene Ledenvergadering op het hoofdkantoor van de VDL Groep in Eindhoven.  Behalve een inhoudelijk verenigingsgedeelte werden er ook diverse presentaties en interessante lezingen gegeven.

Drie nieuwe bestuursleden
De Algemene Ledenvergadering heeft bij acclamatie drie nieuwe bestuursleden aangenomen. De voorzitter heet de heer Remco Harmse (Alfa Laval Benelux BV), de heer Tom Pruymboom (Jongia Mixing Technology BV) en de heer Carlos Ooijen (VDL Industrial Products BV) van harte welkom.

Foto bestuur Jos Verleg/Bulkgids

Afscheid bestuurslid Peter Scholten
DSC03894 - kopieNa ruim 15 jaar in het bestuur te hebben gezeten, nam de heer Peter Scholten (FIB Industries BV) afscheid. De Vereniging is blij dat zij zolang heeft mogen profiteren van zijn inzet en betrokkenheid. In zijn afscheidswoord gaf de heer Scholten aan dat hij het fijn vindt dat de nieuwe koers van de Vereniging Machevo & Bulk aanslaat bij de leden.

Brancheonderzoek
De heer Marc Klumper van VNU gaf een toelichting op het door VNU uitgevoerde brancheonderzoek. Ook in 2013 zal er weer een onderzoek plaatsvinden. Er wordt nogmaals bij de leden aangedrongen op deelname aan het onderzoek, zodat de onderzoeksresultaten verfijnd kunnen worden. Het onderzoeksrapport wordt exclusief onder de leden van de Machevo & Bulk Vereniging verspreid.

nieuwe-leden-2012Voorstellen nieuwe leden
Vast onderdeel van de Algemene Ledenvergadering is het voorstellen van de nieuwe leden. In 2012 mocht de vereniging tien nieuwe leden verwelkomen. Met een korte bedrijfspresentatie gaven zeven nieuwe leden inzicht in hun bedrijf.

Presentatie VDL
Als gastheer van deze Algemene Ledenvergadering en als nieuw bestuurslid, toont de heer Carlos Ooijen, managing director bij VDL Industrial Products BV, de nieuwe bedrijfsfilm van VDL. De geschiedenis van VDL komt aan bod, maar er is met name aandacht voor de vele verschillende producten die bij VDL geproduceerd worden. In de showroom is hiervan een mooi overzicht te zien.

alv2012 5Met ruim 58 vestigingen alleen al in Nederland en België is de het bedrijf van de familie Van der Leegte een belangrijke speler op de (metaal)markt. Met de recente overname van Nedcar is weer eens gebleken hoeveel groeipotentie deze organisatie heeft. De missie van VDL luidt: ‘kracht door samenwerking’. Er wordt met clusters van bedrijven gewerkt om elkaar te helpen en te versterken. Veel aandacht is er ook om werknemers langdurig aan het bedrijf te binden, onder meer door scholing en waardering voor de eigen inbreng en creativiteit van de mensen.

Presentatie door VNU Exhibitions BV
De heer Marc Klumper presenteert de visie van VNU op de ontwikkelingen. De focus komt meer en meer te liggen op relevantie. Naast de beursvorm wordt gekeken naar meerdere ontmoetingskansen en het versterken van de Industrial Processing vakbeurs. Kansen ziet VNU in B2B-events, de lancering van digitaal platform www.industrialprocessing.nl en het vergroten van de naamsbekendheid door Industrial Processing als merk neer te zetten.

alv2012 2Als eerste wordt een Raad van Advies voor de voedingsmiddelenindustrie opgezet, daarna volgen een Raad van Advies voor zowel chemie als farmacie. De heer Lex Wolters van VNU geeft daarna nog een update van de salesstatus. Het Machevopaviljoen kende dit keer 10 deelnemers. Een goed verhaal, een bedrijfsvideo of workshop op de beurs spreken klanten aan. Er komen nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld het adverteren op de beurspagina van de website en een logo bij de entree. Zelf je relaties uitnodigen kan beter werken, dan een uitnodiging door VNU.

Commissie Buitenlandse Beursdeelname
De heer Tom Pruymboon (Jongia Mixing Technology BV) licht de plannen van de nieuwe commissie toe. Er blijkt onder de leden genoeg interesse te zijn om nader te onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor gezamenlijke deelname aan prominente buitenlandse beurzen. Samen optreden levert op meerdere punten voordeel op, naast gedeelde en dus lagere kosten per bedrijf, wordt de exposure groter en kunnen netwerken en kennis optimaal benut worden. Een eerste raming van kosten komt uit op € 3.000,00 tot € 4.000,00 per deelnemer. De commissie richt zich op landen met groeipotentie en aansprekende beurzen.

alv2012 1Presentatie NEN in de 21ste eeuw
Algemeen directeur Piet-Hein Daverveldt gaat met NEN graag de uitdagingen voor normalisatie aan. De wereld verandert en NEN verandert mee. Nieuwe technologieën zoals nanotechnologie en 3D-printen zijn sectoroverschrijdend. In Nederland zijn wij ver met de normen; dit is een kans om het buitenland te laten aansluiten op wat hier al is, in plaats van andersom.

NEN beseft dat het belangrijk is om jong bloed aan te trekken en is daarom actief op zoek naar jonge, vernieuwende ondernemers. Om ook met het MKB meer en meer in gesprek te blijven is er de website www.normontwerpen.nl opgezet. Hiermee wordt een digitale toegang gegeven en het is een manier om in een vroeg stadium inspraak te hebben.

alv2012 4Coca-Cola Europe Environment strategy vision 2020
De heer Rudy Sueys, Group Environment Manager Water & Sustainability Sourcing bij Coca-Cola licht het ambitieuze duurzaamheidsprogramma toe. Onlangs zijn de doelen tot en met 2020 benoemd. Bij een geplande groei wil Coca-Cola een verminderde milieubelasting realiseren. De aandacht gaat daarbij uit naar klimaat, verpakking en water. De focus ligt op samenwerking en betrokkenheid in de hele keten en niet meer de meeste aandacht op de fabrieken van Coca-Cola.

Ook de consumenten worden meegenomen in het veranderproces, onder meer door educatieve programma’s en informatiecentra. Het streven van Coca-Cola is om vanaf 2015 alleen nog  maar HFC-vrije koelers te gebruiken. Nieuw is het gebruik van stevia als zoetmiddel in plaats van suiker. Bijkomend voordeel is dat stevia veel minder calorieën bevat.

Studiereis Als laatste spreker voor het dinerbuffet komt de heer Jos Verleg, hoofdredacteur van Vakblad Bulk aan het woord. Belangstellenden kunnen zich opgeven voor de studiereis in september 2013 die hij organiseert. Verder meldt de heer Verleg dat er in maart 2013 een seminar over de toepassing van CO2 wordt georganiseerd.

Afsluiting
Met een dinerbuffet werd de drukbezochte jaarvergadering afgesloten. Bij de uitgang stond voor ieder een goodiebag klaar, met informatie en een kleine attentie van de diverse sprekers. De Machevo & Bulk Vereniging hoopt alle leden ook het komende jaar weer te ontmoeten bij de diverse georganiseerde activiteiten.

Klik hier voor:
Alle foto’s van de Algemene Ledenvergadering op Flickr

Klik hier voor het artikel ALV 2012 in Bulkgids februari 2013:
Bladzijde 1 artikel ALV 2012 in Bulkgids
Bladzijde 2 artikel ALV 2012 in Bulkgids

 

 

 

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners