De Machevo Missie

web bestuur

web bestuurZoals zo velen vast wel eens hebben meegemaakt, komt het in de beste bedrijven voor dat er eens flink moet worden nagedacht over de richting en uitstraling. Zo ook bij Machevo.

Niet dat er geen richting is, of geen missie en visie want die is er wel. Op de website staat het een en ander en we hebben natuurlijk ook als vereniging een stapel regels en statuten waar aardig wat in staat.

Maar er is toch ook wel twijfel. Is de richting nog wel de juiste, is de visie nog wel helder en hoe gaan we ons doel dan bereiken  met welke strategie? Hierover heeft het Machevo-bestuur zich de afgelopen tijd gebogen. Ondanks dat alle bestuursleden zichzelf prima weten te redden in de business, hebben we toch heel verstandig de hulp ingeroepen van een partij die vaker met dergelijke kwesties van doen heeft gehad.

Brainstormen met stiften en post-its
Zo heeft het bestuur dus een aantal wintermiddagen in Oss rond de tafel in kleine groepjes zitten brainstormen en zich met stiften, post-its en grote vellen papier gebogen over jawel: de missie, de visie en de strategie.

Machevo blijft op koers
Gelukkig kwamen we al snel tot de conclusie dat de missie in de basis nog steeds goed is geformuleerd. U hoeft van ons dus geen enorme koerswijziging te verwachten. Wat wel verschilt is dat we ook willen werken aan een plan om dit beter tot uitvoering te laten komen. Hoe gaan we dit doen, welke strategie hoort hier bij? En met wie?

Onze doelstelling is om op een aantal vlakken een constante dienstverlening naar de leden te kunnen leveren. Deze diensten bestaan dan uit een stuk communicatie en informatie alsmede het organiseren van meer evenementen. Hier willen we terugkomende thema’s aan hangen. Inmiddels spreken we andere organisaties om excursies of bijeenkomsten gezamenlijk te organiseren.

Daarnaast willen we vasthouden aan de mogelijkheid om gezamenlijk op buitenlandse beurzen te staan en gaat het jaarlijkse marktonderzoek uiteraard ook steeds worden geproduceerd. Dit willen we doen door een duidelijke taakverdeling te hebben binnen het bestuur. Zo zal er straks per dienst of aspect een aanspreekpersoon moeten zijn vanuit het bestuur.

Leden komen nog aan de beurt
De missie moet aansluiten op de toekomst van Machevo. Waar moet Machevo naartoe? De strategie bevat het plan hoe we daar gaan komen. Uiteraard worden daarbij ook de leden geraadpleegd. Zij komen dus ook nog aan de beurt!

Maar eerst moet het bestuur nog even zwoegen, opdat er een heuse strategie op tafel komt. Deze gaan we dan uiteraard uitdragen naar onze leden. Wordt vervolgd dus!

Ondertussen verblijft het bestuur graag met: Machevo, hét netwerk van industriële toeleveranciers aan de procesindustrie!

Bekijk al het nieuws

Onze partners

Alle partners